041d

Reconstructie N284 Reusel - A67

Centrumplan Reusel

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

De N284 vervult een cruciale rol in de bereikbaarheid van de economische toplocatie De Kempen. Een goede doorstroming voor auto, fiets en openbaar vervoer moet dan ook gewaarborgd zijn. Daarvoor is het onder meer nodig de weg te reconstrueren en (grootschalige) verkeerskundige ingrepen uit te voeren tussen de aansluiting A67 bij het Kempisch Bedrijven Park (KBP) en de rotonde bij Reusel. Op de kruispunten in Bladel en Hapert worden slimme regelingen op de verkeerslichteninstallaties geïmplementeerd.

De betrokken gemeenten stellen gezamenlijk een inrichtingsplan op voor de N284 in samenhang met de omgeving. Een dergelijk plan geeft input voor de latere planstudie van de N284 door de Provincie. Een alternatieve aanpak is om een gezamenlijk project te starten als een gebiedsopgave rondom de N284 (‘Bereikbaarheid N284 in relatie tot de aanwezige maakindustrie’).

Centraal staat de afwaardering van de Wilhelminalaan: Doorgaand verkeer op de N284 met herkomst of bestemming in België rijdt nu door de kern Reusel. Door de wegen her in te richten en de verkeersbewegingen beter langs de noordzijde over de Randweg Oost-N269 af te wikkelen, verbetert de leefbaarheid in Reusel. Het zal niet mogelijk zijn om alle verkeer af te vangen, daardoor dienen de wegen in de kern als erftoegangsweg met beperkte verkeersfunctie te worden vormgegeven.

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 1.500.000,-

Dekkingsbron(nen)

Provincie, Gemeenten

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Bladel, Reusel-De Mierden

Wegnummer / straatnaam

N284 en omgeving tussen A67 (Hapert) Bladel en Reusel

Subregio(s)

De Kempen

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017- 2018

Onderzoek/Planstudie

2017- 2018

Voorbereiding uitvoering

2019 - 2023

Uitvoering

2024

Evaluatie

2025

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Bladel

Partners

Gemeente Reusel-De Mierden, Provincie Noord-Brabant