041b

Reconstructie N284 Reusel - A67

Flankerende maatregelen

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

De N284 vervult een cruciale rol in de bereikbaarheid van de economische toplocatie De Kempen. Een goede doorstroming voor auto, fiets en openbaar vervoer moet dan ook gewaarborgd zijn. Daarvoor is het onder meer nodig de weg te reconstrueren en (grootschalige) verkeerskundige ingrepen uit te voeren tussen de aansluiting A67 bij het Kempisch Bedrijven Park (KBP) en de rotonde bij Reusel. Op de kruispunten in Bladel en Hapert worden slimme regelingen op de verkeerslichteninstallaties geïmplementeerd.

De betrokken gemeenten stellen gezamenlijk een inrichtingsplan op voor de N284 in samenhang met de omgeving. Een dergelijk plan geeft input voor de latere planstudie van de N284 door de Provincie. Een alternatieve aanpak is om een gezamenlijk project te starten als een gebiedsopgave rondom de N284 (‘Bereikbaarheid N284 in relatie tot de aanwezige maakindustrie’).

De flankerende maatregelen betreffen voor Bladel: aanleg verbindingsweg bedrijventerrein De Sleutel tussen de N284 en de Kleine Hoeven, het herinrichten van de Hallenstraat en Raambrug als fietsroute, het aanleggen van een nieuwe fietsstructuur in plangebied Egyptische Poort van en naar de nieuwe fietstunnel aan de Europalaan en de aanleg van een fietsroute tussen De Vliegert en de nieuwe fietstunnel aan de Lange Trekken.

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Niet openbaar

Dekkingsbron(nen)

Gemeente Bladel

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Bladel, Reusel-De Mierden

Wegnummer / straatnaam

N284 en omgeving tussen A67 (Hapert) Bladel en Reusel

Subregio(s)

De Kempen

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2023

Onderzoek/Planstudie

2024

Voorbereiding uitvoering

2025

Uitvoering

2027-2030

Evaluatie

2031

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Bladel

Partners

Gemeente Reusel-De Mierden, Provincie Noord-Brabant