041a

Reconstructie N284 Reusel - A67

Reconstructie N284 Reusel-A67

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

De N284 vervult een cruciale rol in de bereikbaarheid van de economische toplocatie De Kempen. Een goede doorstroming voor auto, fiets en openbaar vervoer moet dan ook gewaarborgd zijn. Daarvoor is het onder meer nodig de weg te reconstrueren en (grootschalige) verkeerskundige ingrepen uit te voeren tussen de aansluiting A67 bij het Kempisch Bedrijven Park (KBP) en de rotonde bij Reusel. Op de kruispunten in Bladel en Hapert worden slimme regelingen op de verkeerslichteninstallaties geïmplementeerd.

Provincie en gemeenten werken samen toe naar een voorontwerp. De weg wordt veilig aangelegd en ingepast in de groene omgeving. De kruispunten worden verbeterd, er komen twee extra fietstunnels die ook toegankelijk zijn voor voetgangers, fietsroutes worden verbeterd, ov-haltes worden aangelegd of verplaatst en er komen maatregelen op het gebied van smart mobility.

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 40 miljoen

Dekkingsbron(nen)

Provincie, Gemeente Bladel, Gemeente Reusel - De Mierden

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Bladel, Reusel-De Mierden

Wegnummer / straatnaam

N284 en omgeving tussen A67 (Hapert) Bladel en Reusel

Subregio(s)

De Kempen

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2018-2020

Onderzoek/Planstudie

2021-2023

Voorbereiding uitvoering

2024-2026

Uitvoering

2027-2030

Evaluatie

2031

Rolverdeling

Projectleiding

Provincie Noord-Brabant

Partners

Gemeente Reusel-De Mierden, Gemeente Bladel