033a

Snelfietsroute Gemert-Eindhoven

Deel Gemert-Laarbeek

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Een uitmuntende fietsverbinding tussen Gemert en Eindhoven kan, ook gelet op de afstand, concurreren met de auto. Veel mensen pendelen dagelijks met de auto op deze relatie. Door het aanbieden van goede en veilige fietsvoorzieningen kan de druk op de N615 verminderen.

Een Snelfietsroute Gemert-Laarbeek-Nuenen-Eindhoven maakt fietsen over grote afstanden extra aantrekkelijk, vooral voor woon-werk verkeer, deze fietsroute draagt daaraan bij.

De Snelfietsroute wordt gerealiseerd in drie deelprojecten.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 8.000.975,-- onderdeel 011c

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekkingsbron(nen)

Provincie, Bereikbaarheidsakkoord

Bereikbaarheidsakkoord

jaLocatie

Gemeente(s)

Gemert-Bakel, Laarbeek

Wegnummer / straatnaam

N615 en N272

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Gemert-Laarbeek-Nuenen-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2022

Onderzoek/Planstudie

2023-2024

Voorbereiding uitvoering

2025

Uitvoering

2027

Evaluatie

2028

Rolverdeling

Projectleiding

Nog niet bekend

Partners

Gemeente Eindhoven, Gemeente Nuenen, Gemeente Laarbeek, Gemeente Gemert-Bakel