033a

Snelfietsroute Gemert-Eindhoven

Deel Gemert-Laarbeek

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Een uitmuntende fietsverbinding tussen Gemert en Eindhoven kan, ook gelet op de afstand, concurreren met de auto. Veel mensen pendelen dagelijks met de auto op deze relatie. Door het aanbieden van goede en veilige fietsvoorzieningen kan de druk op de N615 verminderen.

Een snelfietsroute Gemert-Laarbeek-Nuenen-Eindhoven maakt fietsen over grote afstanden extra aantrekkelijk, vooral voor woon-werk verkeer, deze fietsroute draagt daaraan bij.

De snelfietsroute wordt gerealiseerd in drie deelprojecten.

Doelstelling

  • smart: gedragsbeïnvloeding
  • connectiviteit en comodaliteit

  • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

  • realiseren snelle, direct en comfortabele fietsverbindingen

  • op korte en middellange afstanden (tot 15 kilometer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 311.000

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Gemert-Bakel, Laarbeek

Wegnummer / straatnaam

N615 en N272

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Gemert-Laarbeek-Nuenen-Eindhoven

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2019-2022

Onderzoek/Planstudie

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2023-2030

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Nog niet bekend

Partners

Gemeenten Eindhoven, Nuenen, Laarbeek en Gemert-Bakel