039

OV-knooppunt Gemert

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in combinatie met voor- en natransportmiddelen te bevorderen worden de OV-knooppunten verbeterd door het bieden van meer voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, stallingen etc of nieuwe OV-knooppunten toegevoegd. Goede overstapmogelijkheden dragen bij aan een co-modaal vervoerssysteem.

In Gemert wordt een nieuw OV-knooppunt gerealiseerd waar de verschillende openbaar vervoerlijnen samen komen. Gezocht wordt naar een strategische plek waar het verblijf van de reiziger veraangenaamd wordt door bijvoorbeeld een goede wachtruimte, een kiosk en real-time reisinfo. Bij het knooppunt kan eenvoudig van modaliteit gewisseld worden door goede stallingsvoorzieningen voor fietsen, parkeervoorzieningen voor auto’s, goede fietsroutes welke aansluiten op het knooppunt en een fietsdeelsysteem of andere vorm van gedeeld vervoer.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 1.605.000,--

Datum en bron raming

Brainport duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Gemeente(s)

Gemert-Bakel

Wegnummer / straatnaam

Nog niet bekend

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Gemert-Laarbeek-Nuenen-Eindhoven Gemert-Helmond-Deurne-Asten

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2021

Onderzoek/Planstudie

2022

Voorbereiding uitvoering

2023

Uitvoering

2023-2025

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Gemert-Bakel

Partners

Hermes, Provincie Noord-Brabant, Arriva