033c

Snelfietsroute Gemert-Eindhoven

Deel Eindhoven

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Een uitmuntende fietsverbinding tussen Gemert en Eindhoven kan, ook gelet op de afstand, concurreren met de auto. Veel mensen pendelen dagelijks met de auto op deze relatie. Door het aanbieden van goede en veilige fietsvoorzieningen kan de druk op de N615 verminderen. Een snelfietsroute Gemert-Laarbeek-Nuenen-Eindhoven maakt fietsen over grote afstanden extra aantrekkelijk, vooral voor woon-werk verkeer, deze fietsroute draagt daaraan bij.

De snelfietsroute wordt gerealiseerd in drie deelprojecten, waaronder het tracé in Eindhoven vanaf de Berenkuil via de Eisenhowerlaan en Wolvendijk tot aan de Opwettenseweg in Nuenen.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 1.515.000,-

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord, verder nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Gemeente(s)

Eindhoven

Wegnummer / straatnaam

Berenkuil, Eisenhowerlaan, Wolvendijk

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Gemert-Laarbeek-Nuenen-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2022

Onderzoek/Planstudie

2023

Voorbereiding uitvoering

2023

Uitvoering

2023-2030

Evaluatie

2030

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

Gemeente Nuenen c.a., Gemeente Gemert-Bakel, Gemeente Laarbeek