018a

Inprikker Eindhoven-A67 Geldrop

Deel Eindhoven-Geldrop

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Volgens de filosofie die aan de bereikbaarheidsagenda ten grondslag ligt moeten verbindingen vanaf de robuuste randen naar de locaties in de regio goed functioneren. Deze zogenaamde inprikkers moeten daarvoor in sommige gevallen worden geoptimaliseerd, zowel voor de auto als het openbaar vervoer indien daar sprake van is. Een daarvan is inprikker A67-Geldrop-Eindhoven.

Op de inprikker A67-Geldrop-Eindhoven worden extra voorsorteervakken op het kruispunt Eindhovenseweg/Gijzenrooiseweg en Eindhovenseweg/Daf 3 (Geldrop) aangelegd. Het doel is de verliestijden voor het openbaar vervoer tijdens de ochtendspits weg te nemen en daarmee de kwaliteit te verbeteren. Tevens heeft het project tot doel de huidige verliestijden voor het autoverkeer te verminderen.

Doelstelling

  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 386.000,- 524.931,00 (gerealiseerde projectkosten) (voortgangsrapportage 2023)

Datum en bron raming

Gemeente Geldrop-Mierlo

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord, Gemeente Geldrop-Mierlo

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Gemeente(s)

Geldrop-Mierlo

Wegnummer / straatnaam

Eindhovenseweg

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Asten-Someren-Geldrop-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2020

Onderzoek/Planstudie

2021

Voorbereiding uitvoering

2021

Uitvoering

2022

Evaluatie

2023

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Geldrop-Mierlo

Partners

Geen