018a

Inprikker Eindhoven-A67 Geldrop

Deel Eindhoven-Geldrop

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Volgens de filosofie die aan de bereikbaarheidsagenda ten grondslag ligt moeten verbindingen vanaf de robuuste randen naar de locaties in de regio goed functioneren. Deze zogenaamde inprikkers moeten daarvoor in sommige gevallen worden geoptimaliseerd, zowel voor de auto als het openbaar vervoer indien daar sprake van is. Een daarvan is inprikker A67-Geldrop-Eindhoven.

Op de inprikker A67-Geldrop-Eindhoven worden extra voorsorteervakken op het kruispunt Eindhovenseweg/Gijzenrooiseweg en Eindhovenseweg/Daf 3 (Geldrop) aangelegd. Het doel is de verliestijden voor het openbaar vervoer tijdens de ochtendspits wegte nemen en daarmee de kwaliteit te verbeteren. Tevens heeft het project tot doel de huidige verliestijden voor het autoverkeer te verminderen.

Doelstelling

  • connectiviteit en comodaliteit

  • Verbeteren/realiseren inprikkers (randen goed bereikbaar)

  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

  • grote stromen snel, hoog frequent, betrouwbaar en gericht

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 975.000

Datum en bron raming

Gemeente Geldrop-Mierlo

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projecten

  • HOV Eindhoven-Geldrop (013)
  • Inprikker Eindhoven-A67 Geldrop deel Geldrop-Heeze A67 (018b)


Locatie

Gemeente(s)

Geldrop-Mierlo

Wegnummer / straatnaam

Eindhovenseweg

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Asten-Someren-Geldrop-Eindhoven

Planning

Verkenning/vooronderzoek

Gereed

Onderzoek/Planstudie

2017-2018

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Geldrop-Mierlo

Partners

Geen