013b

HOV Eindhoven-Geldrop

Busbaan Laan der vier Heemskinderen

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Door het realiseren van hoogwaardig openbaar vervoerassen kan het daily urban system beter functioneren en wordt de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer vergroot.

De HOV-as Eindhoven-Geldrop is nog niet volledig gerealiseerd. Daardoor zijn de verliestijden voor het openbaar vervoer nog te hoog. Op de Laan der vier Heemskinderen (rijrichting Coevering) tussen Bogardeind en Dommeldalseweg moet een busstrook worden gerealiseerd. Het betreft een no-regret-maatregel als onderdeel van HOV Eindhoven-Geldrop.

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
  • Organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 84500,-

Datum en bron raming

Gemeente Geldrop

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord, RMP, gemeente Geldrop-Mierlo

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Geldrop-Mierlo

Wegnummer / straatnaam

Laan der vier Heemskinderen te Geldrop

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Asten-Someren-Geldrop-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017

Onderzoek/Planstudie

2018

Voorbereiding uitvoering

2019

Uitvoering

2019

Evaluatie

2022

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Geldrop-Mierlo

Partners

Niet van toepassing