018b

Inprikker Eindhoven-A67 Geldrop

Deel Geldrop-Heeze A67

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Volgens de filosofie die aan de bereikbaarheidsagenda ten grondslag ligt moeten verbindingen vanaf de robuuste randen naar de locaties in de regio goed functioneren. Deze zogenaamde inprikkers moeten daarvoor in sommige gevallen worden geoptimaliseerd, zowel voor de auto als het openbaar vervoer indien daar sprake van is. Een daarvan is inprikker A67-Geldrop-Eindhoven.

Ter hoogte van de aansluiting met de A67 wordt een bypass aangelegd bij de noordelijke turborotonde ten behoeve van het verkeer vanuit Heeze richting Leenderheide. Het fietspad langs het Bogardeind wordt ter hoogte van de op- en afritten A67 naar de westzijde verplaatst (wegvak De Zegge en het Emopad). Wellicht heeft dit ook gevolgen voor de ligging van het fietspad richting Heeze (onderdeel van het sternetwerk). De huidige bypass bij Bogardeind/Emopad wordt in de verkeersregeling opgenomen.

Rijkswaterstaat heeft de Planstudie voor de verbreding van de A67 on hold gezet. Daarmee is het zeer onwaarschijnlijk dat de beoogde bypass bij de noordelijke aansluiting 34 Geldrop voor 2030 gerealiseerd kan worden. Ondanks dat gegeven loopt er binnen de gemeente Geldrop-Mierlo een nader onderzoek naar de genoemde bypass en verplaatsing van het fietsverkeer naar de westzijde van het Bogardeind.

Doelstelling

  • Versterken robuuste randen
  • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 325.000,-

Datum en bron raming

Gemeente Geldrop-Mierlo

Dekkingsbron(nen)

Rijkswaterstaat, Bereikbaarheidsakkoord, Provincie/RMP, gemeenten Heeze-Leende en Geldrop-Mierlo

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Gemeente(s)

Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende

Wegnummer / straatnaam

Bogardeind te Geldrop en Geldropseweg in Heeze.

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Asten-Someren-Geldrop-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2020

Onderzoek/Planstudie

2021-2022

Voorbereiding uitvoering

Nog niet bekend

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Geldrop-Mierlo

Partners

Gemeente Heeze-Leende, Rijkswaterstaat