013c

HOV Eindhoven-Geldrop

Busbaan Geldropseweg Eindhoven

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Door het realiseren van hoogwaardig openbaar vervoerassen kan het daily urban system beter functioneren en wordt de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer vergroot.

De HOV-as Eindhoven-Geldrop is nog niet volledig gerealiseerd. Daardoor zijn de verliestijden voor het openbaar vervoer nog te hoog. Om dit te verbeteren worden de busstroken op Geldropseweg in Eindhoven verlengd.

Doelstelling

  • samenwerken aan mobiliteit
  • kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

  • grote stromen snel, hoog frequent, betrouwbaar en gericht

  • organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 4.462.000

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim verbonden (juli 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projecten

  • HOV Eindhoven-Geldrop busbaan Eindhovenseweg-Geldropseweg (013a)
  • HOV Eindhoven-Geldrop busbaan Laan der vier Heemskinderen (013b)


Locatie

Gemeente(s)

Eindhoven

Wegnummer / straatnaam

Geldropseweg

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Asten-Someren-Geldrop-Eindhoven

Planning

Verkenning/vooronderzoek

Gereed (deel Geldrop)

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2023-2030

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Eindhoven

Partners

Gemeente Geldrop