013c

HOV Eindhoven-Geldrop

Busbaan Geldropseweg Eindhoven binnen de Ring

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Door het realiseren van hoogwaardig openbaar vervoerassen kan het daily urban system beter functioneren en wordt de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer vergroot.

De HOV-as Eindhoven-Geldrop is nog niet volledig gerealiseerd. Daardoor zijn de verliestijden voor het openbaar vervoer nog te hoog. Om dit te verbeteren worden de busstroken op de Geldropseweg binnen de Ring in Eindhoven verlengd.

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
  • Organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 4.462.000

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim verbonden (juli 2016)

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Gemeente(s)

Eindhoven

Wegnummer / straatnaam

Geldropseweg

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Asten-Someren-Geldrop-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

Gereed (deel Geldrop)

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Uitvoering

2023-2030

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

Gemeente Geldrop