013a

HOV Eindhoven-Geldrop

Busbaan Eindhovenseweg Geldrop

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

Door het realiseren van hoogwaardig openbaar vervoerassen kan het daily urban system beter functioneren en wordt de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer vergroot.

De HOV-as Eindhoven-Geldrop is nog niet volledig gerealiseerd. Daardoor zijn de huidige verliestijden voor het OV (bestaande uit 3 buslijnen) nog te hoog. Om dit te verbeteren worden de busstroken Eindhovenseweg (Geldrop) en Geldropseweg (Eindhoven) tussen de kruispunten DAF 3 en St. Petrus Canisiuslaan op Eindhovens grondgebied verlengd.

Doelstelling

 • samenwerken aan mobiliteit

 • kwaliteitssprong: duurzaam, goed geoutilleerd

 • grote stromen snel, hoog frequent, betrouwbaar en gericht

 • organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 330.000,-- (deel Geldrop) € 900.000,-- (deel Eindhoven)

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim verbonden (juli 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projecten

 • HOV Eindhoven-Geldrop busbaan Laan der Vier Heemskinderen (013b)
 • HOV Eindhoven-Geldrop busbaan Geldropseweg Eindhoven (013c)
 • Inprikker Eindhoven-A67 Geldrop deel Eindhoven-Geldrop (018a)


Locatie

Gemeente(s)

Geldrop-Mierlo, Eindhoven

Wegnummer / straatnaam

Eindhovenseweg/Geldropseweg

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Asten-Someren-Geldrop-Eindhoven

Planning

Verkenning/vooronderzoek

Gereed

Onderzoek/Planstudie

2017-2018

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Eindhoven

Partners

Gemeente Geldrop-Mierlo