013a

HOV Eindhoven-Geldrop

Busbaan Eindhovenseweg Geldrop en Geldropseweg Eindhoven buiten de Ring

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Door het realiseren van hoogwaardig openbaar vervoerassen kan het daily urban system beter functioneren en wordt de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer vergroot.

De HOV-as Eindhoven-Geldrop is nog niet volledig gerealiseerd. Daardoor zijn de huidige verliestijden voor het OV (bestaande uit 3 buslijnen) nog te hoog. Om dit te verbeteren worden de busstroken Eindhovenseweg (Geldrop) en Geldropseweg (Eindhoven) tussen de kruispunten DAF 3 en St. Petrus Canisiuslaan op Eindhovens en Geldrops grondgebied verlengd.

  • fase 1 betreft de realisering van de no-regret maatregel
  • fase 2 betreft een eventuele aanpak van de dan nog ontbrekende delen van de HOV-as.

Jaartallen hebben betrekking op het deel Geldrop. In Geldrop is een versnelling in het project opgetreden omdat een VRI dringend eerder vervangen moest worden.

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
  • Organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 900.000,- (deel Eindhoven) - € 259.000,- (deel Geldrop) (121.386,00 (gerealiseerde projectkosten) Geldrop 2023)

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim verbonden (juli 2016)

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord, Provincie, Gemeente Geldrop-Mierlo, Gemeente Eindhoven

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Gemeente(s)

Geldrop-Mierlo, Eindhoven

Wegnummer / straatnaam

Eindhovenseweg/Geldropseweg

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Asten-Someren-Geldrop-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2020

Onderzoek/Planstudie

2021

Voorbereiding uitvoering

2022

Uitvoering

2022

Evaluatie

2023

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Geldrop

Partners

Gemeente Geldrop-Mierlo