034c

Fietspad Helmond-Geldrop-Eindhoven

Deel Eindhoven

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Tussen Eindhoven en Helmond zijn vele dagelijkse verplaatsingen. Die vinden vooral plaats per auto, gebruik makend van de A270. Ook vanuit Geldrop-Mierlo is er veel dagelijks autoverkeer van en naar Eindhoven en Helmond. De afstand is met 10 tot 15 kilometer echter zodanig dat de fiets en de e-bike een uitstekend alternatief vervoersmiddel is.

Om het fietsen tussen Eindhoven en Helmond zo aantrekkelijk mogelijk te maken wordt de bestaande fietsroute tussen Eindhoven en Helmond via Geldrop-Mierlo opgewaardeerd en waar nodig gecompleteerd. Dit projectonderdeel betreft het wegvak in Eindhoven.

Doelstelling

  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 1.832.000,-

Dekkingsbron(nen)

Deels nog onbekend, deels bereikbaarheidsakkoord en gemeentelijke begrotingen

Bereikbaarheidsakkoord

ja

Samenhang met andere projectenPlanning

Verkenning/Vooronderzoek

2018

Onderzoek/Planstudie

2019 - 2020

Voorbereiding uitvoering

2020

Uitvoering

2021 - 2025

Evaluatie

2026

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

Gemeente Geldrop-Mierlo, Gemeente Helmond