015b

OV doorstroomas Geldrop-Helmond

Wegvak Mierloseweg-Oost Geldrop

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer leidt tot een hogere kwaliteit, grotere betrouwbaarheid en minder reistijd. Dit alles draagt bij aan toename van het gebruik.Voor de route Geldrop-Helmond worden enkele verbetering gerealiseerd. Het betreft de aanleg van een busstrook op de Mierloseweg tussen de Grote Bosweg en Dwarsstraat, in Geldrop.

Doelstelling

  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
  • grote stromen snel, hoog frequent, betrouwbaar en gericht

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 319.900

Datum en bron raming

Gemeente Geldrop-Mierlo

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

  • OV Doorstroomas Geldrop-Helmond wegvak Mierloseweg-West Geldrop (015a)
  • OV Doorstroomas Geldrop-Helmond Engelseweg en Heeklaan Helmond (015c)
  • Snelfietsroute Helmond-Geldrop-Eindhoven (034)


Locatie

Gemeente(s)

Geldrop-Mierlo

Wegnummer / straatnaam

Mierloseweg

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Helmond-Deurne / Asten-Someren-Geldrop-Eindhoven

Planning

Verkenning/vooronderzoek

Gereed

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2023-2030

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Geldrop-Mierlo

Partners

Niet van toepassing