015b

OV doorstroomas Geldrop-Helmond

Wegvak Mierloseweg-Oost Geldrop

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer leidt tot een hogere kwaliteit, grotere betrouwbaarheid en minder reistijd. Dit alles draagt bij aan toename van het gebruik.Voor de route Geldrop-Helmond worden enkele verbetering gerealiseerd. Het betreft de aanleg van een busstrook op de Mierloseweg tussen de Grote Bosweg en Dwarsstraat, in Geldrop.

Doelstelling

  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 530.000,-

Datum en bron raming

Bereikbaarheidsakkoord, gemeente Geldrop-Mierlo

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

jaLocatie

Gemeente(s)

Geldrop-Mierlo

Wegnummer / straatnaam

Mierloseweg

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Helmond-Deurne / Asten-Someren-Geldrop-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2021

Onderzoek/Planstudie

2022

Voorbereiding uitvoering

2023

Uitvoering

2024

Evaluatie

2025

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Geldrop-Mierlo

Partners

Niet van toepassing