004a

Innovatieve vervoersconcepten - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar en u kunt dit raadplegen onder het nummer is 924

Pilot SMARA De Kempen F'fkes meerijden

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Ontwikkeling van nieuwe vervoersconcepten zodat openbaar vervoervoorzieningen voor iedereen (fysiek en financieel) bereikbaar zijn en bijdragen aan het terugdringen van milieu belastende mobiliteit. In ieder geval is zeker dat het traditionele OV fundamenteel gaat veranderen. Door de groei van e-bike, apps en voertuigdeel-concepten zal de grens tussen OV en fiets of auto verder vervagen.

De pilot SMARA (Smart Mobility Rural Aereas) richt zich op het opzetten van een fijnmazig netwerk van nieuwe vervoersvormen ter ondersteuning en versterking van de bestaande openbaar vervoerslijnen. We willen de reistijd van en naar het stedelijke gebied en binnen de Kempenregio verkorten. Het SMARA project bestaat uit meerdere delen. Een van die delen betreft een innovatief concept voor een sociale én vervoerskundige toets van samenrijden, genaamd ‘F’kes Meerijden’. Dit concept richt zich op de sociale cohesie binnen de Kempenregio. Het deelproject richt zich op het interne netwerk tussen de kleine(re) kernen in de Kempen. In dit netwerk is veel autoverkeer waarbij de voertuigbezetting vaak bestaat uit alleen de bestuurder. Het deelproject start met het plaatsen van 6 opstaplocaties met digitale lichtkranten verdeeld op de stroomwegen naar bestaande en nieuw te realiseren openbaar vervoervoorzieningen in de Kempen.

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
  • Organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 135.781,--

Datum en bron raming

november 2018, gemeente Eersel

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord (regiobreed)

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden, Bergeijk, Oirschot

Wegnummer / straatnaam

Diversen

Subregio(s)

De Kempen

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018 2019-2022

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

2019-2022

Uitvoering

2019-2022

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eersel

Partners

Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden, Huis van de Brabantse Kempen