046

Mobiliteitsstrategie De Kempen

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

Een van de basisuitgangspunten van de Bereikbaarheidsagenda is – in navolging op het Bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland (SmartwayZ.nl) – het samen zorg dragen voor een duurzaam bereikbare regio. Het ‘samen’ start bij een gezamenlijke strategie binnen elke subregio over hoe om te gaan met mobiliteit en de daarmee verband houdende projecten en initiatieven. De gemeenten in De Kempen stellen daarom de Mobiliteitsstrategie De Kempen op, met een toelichting op de (agenda)projecten, gekoppeld aan de integrale opgaven. Het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, kennisinstituten en andere partners worden betrokken.

Doelstelling

 • Samenwerken aan mobiliteit
 • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
 • Connectiviteit en comodaliteit
 • Duurzaamheid
 • Versterken robuuste randen
 • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen
 • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
 • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
 • Organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten
 • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 20.000,--

Datum en bron raming

Offerte gemeente Bladel

Dekkingsbron(nen)

Delen met 4 gemeenten. Gemeente begrotingen.

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

 • Alle projecten De Kempen
 • Alle generieke projecten


Locatie

Gemeente(s)

Reusel-De Mierden, Eersel, Bladel, Bergeijk

Wegnummer / straatnaam

Niet van toepassing

Subregio(s)

De Kempen

Relatie(nummer)

Reusel-De Mierden – Bladel – Eersel – Bergeijk – Veldhoven - Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2016-2018

Onderzoek/Planstudie

2019-2020

Uitvoering

2020

Evaluatie

2022

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Bladel

Partners

Gemeente Eersel, Gemeente Reusel-De Mieren, Gemeente Bergeijk, Gemeente Oirschot