056

Doorstroming A67 Eersel-De Hogt

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Anders dan voor het wegvak Eindhoven-Zaarderheiken wordt voor de A67 tussen Eindhoven en Eersel (onderdeel van de robuuste rand) nog niet gestudeerd op verbreding. Het project is ook niet opgenomen in SmartwayZ.nl. Toch is het cruciaal voor de bereikbaarheid van De Kempen en de subregio Zuid en het functioneren van de bedrijvigheid in Veldhoven en het zuiden van Eindhoven dat op korte termijn meer capaciteit wordt gecreëerd op dit deel van de A67. Directe aanleiding is de openstelling van de N69/Westparallel in 2019 (volgens planning) die bij Veldhoven-West aansluit op de A67 en een forse verkeerstoename veroorzaakt tot aan knooppunt De Hogt. Ook zonder aansluiting van de N69 Westparallel stroomt het wegvak termijn vol.

Het project omvat onderzoek naar verbetering van de doorstroming op A67 tussen Eersel en De Hogt met als doel te komen tot de start van een MIRT-proces. Voor dit laatste is de medewerking van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onontbeerlijk. Vooralsnog is van die zijde nog geen medewerking te verwachten. Ook de provincie werkt niet mee aan dit project vanwege andere prioriteiten.

Doelstelling

  • versterken robuuste randen

  • verbeteren/realiseren inprikkers (randen goed bereikbaar

)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 100.000,-- (regionaal onderzoek)

Datum en bron raming

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

  • N69 Gebiedsakkoord Westparallel (061a)
  • N69 Gebiedsakkoord Aansluiting A67 (061g)
  • Randweg Eindhoven Batadorp-De Hogt (SW05a)
  • Randweg Eindhoven De Hogt-Leenderheide (SW05b)


Locatie

Gemeente(s)

Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel, Veldhoven, Eindhoven, Valkenswaard

Wegnummer / straatnaam

A67 tussen Eersel en knooppunt De Hogt

Subregio(s)

BOVENS, De Kempen en Zuid

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven Eindhoven-Valkenswaard

Planning

Verkenning/vooronderzoek

(2017-2018) 2019-2022

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2023-2030

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

nog niet bekend (uit de regio)

Partners

gemeente Eersel, Aalst-Waalre, Eindhoven, Veldhoven, Valkenswaard, Bergeijk, BMF, Waterschap etc.