056

Doorstroming A67 Eersel-De Hogt

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Anders dan voor het wegvak Eindhoven-Zaarderheiken wordt voor de A67 tussen Eindhoven en Eersel (onderdeel van de robuuste rand) nog niet gestudeerd op verbreding. Het project is ook niet opgenomen in SmartwayZ.nl. Toch is het cruciaal voor de bereikbaarheid van De Kempen en de subregio Zuid en het functioneren van de bedrijvigheid in Veldhoven en het zuiden van Eindhoven dat op korte termijn meer capaciteit wordt gecreëerd op dit deel van de A67. Directe aanleiding is de openstelling van de N69/Westparallel in 2019 (volgens planning) die bij Veldhoven-West aansluit op de A67 en een forse verkeerstoename veroorzaakt tot aan knooppunt De Hogt. Ook zonder aansluiting van de N69 Westparallel stroomt het wegvak termijn vol.

Het project omvat onderzoek naar verbetering van de doorstroming op A67 tussen Eersel en De Hogt met als doel te komen tot de start van een MIRT-proces. Voor dit laatste is de medewerking van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onontbeerlijk. Vooralsnog is van die zijde nog geen medewerking te verwachten. Ook de provincie werkt niet mee aan dit project vanwege andere prioriteiten.

Doelstelling

  • Versterken robuuste randen
  • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 100.000,-- (regionaal onderzoek)

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel, Veldhoven, Eindhoven, Valkenswaard

Wegnummer / straatnaam

A67 tussen Eersel en knooppunt De Hogt

Subregio(s)

BOVENS, De Kempen en Zuid

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven Eindhoven-Valkenswaard

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2022

Onderzoek/Planstudie

2023 - 2025

Voorbereiding uitvoering

2026 - 2028

Uitvoering

2029

Evaluatie

2030

Rolverdeling

Projectleiding

Nog niet bekend (uit de regio)

Partners

Gemeente Eersel, Gemeente Waalre, Gemeente Eindhoven, Gemeente Veldhoven, Gemeente Valkenswaard, Gemeente Bergeijk, BMF, Waterschap