048

HOV-verbinding Eindhoven - De Kempen

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Het project heeft tot doel het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer door de doorstroming op de openbaar vervoerlijn tussen Eindhoven Neckerspoel-Veldhoven-Eersel-Bladel-Reusel te verbeteren tot HOV-niveau. De optimale route wordt bepaald, er wordt prioriteit aan bussen gegeven en (infrastructurele) maatregelen getroffen bij kruispunten en zwaar belaste wegvakken op de route. Grootschalige ingrepen zijn te verwachten op de N284, de A67 (omgeving HUB Eersel-A67), Kempenbaan in Veldhoven en de Karel de Grote laan in Eindhoven. Bussen moeten sneller (liefst zonder vertraging als gevolg van verkeersdrukte) kruispunten en knelpunten passeren. Eventueel wordt gezocht naar combinaties met collectief besloten vervoer, met name in relatie tot de HUB Eersel-A67. Infrastructurele maatregelen in de directe nabijheid van de HUB vormen geen onderdeel van dit project.

Doelstelling

  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 8,7 miljoen

Datum en bron raming

RHDHV 2016

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel, Veldhoven, Eindhoven

Wegnummer / straatnaam

Neckerspoel (Eindhoven), Kempenbaan (Veldhoven), Eindhovenseweg (Eersel), A67, N284

Subregio(s)

De Kempen

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven

Planning

Onderzoek/Planstudie

2024

Voorbereiding uitvoering

2025

Uitvoering

2026

Evaluatie

2030

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Reusel-De Mierden

Partners

Gemeente Bladel, Gemeente Eindhoven, Gemeente Veldhoven, Gemeente Eersel, Provincie Noord-Brabant, Hermes, Rijkswaterstaat