044

Leefbaarheid Kempendorpen

Knegsel, Vessem, Casteren, Hoogeloon, Hulsel, Netersel en Middelbeers

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

Het betreft een samenhangende Kempisch maatregelenpakket om de overlast van autoverkeer in de kleine kernen – met name de kernen Knegsel, Vessem, Casteren, Hoogeloon, Hulsel, Netersel en Middelbeers – weg te nemen. Doorgaand autoverkeer wordt afgeleid naar de daarvoor geschikte regionale autoroutes. Er wordt bekeken of het mogelijk is om ontbrekende schakels in het fietsnetwerk in de kernen in te richten als fietsstraat om het autoverkeer te verminderen.

Inzet is een samenhangende strategie van meerdere kleinere en grotere sturingsmaatregelen, daarom starten we met een studie onder projectleiding van Eersel.

Doelstelling

 • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

 • realiseren snelle, direct en comfortabele fietsverbindingen

 • op korte en middellange afstanden (tot 15 kilometer)

 • leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)


Kostenraming en dekking

Raming kosten

Totale kosten verkenning € 20.000, Uitvoering € 6.155.000,

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Kosten verkenning gedeeld door 4 gemeenten.Kosten uitvoering: Nog niet bekendgemeentebegrotingen deelnemende gemeenten

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

 • Doorstroming autoverkeer N284 Reusel-Hapert (041)
 • Leefbaarheid Kempendorpen (044 b/c/d/e/f/g)
 • InnovA58 (SmartwayZ.nl SW02)
 • Provinciale planstudie N395


Locatie

Gemeente(s)

Reusel-De Mierden, Oirschot, Eersel, Bladel

Wegnummer / straatnaam

kernen Knegsel, Vessem, Casteren, Hoogeloon, Hulsel, Netersel en Middelbeers

Subregio(s)

De Kempen

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel-Bergeijk-Veldhoven-Eindhoven

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2017-2018

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Eersel (verkenning)

Partners

Bladel, Reusel-De Mierden, Oirschot