079

OV-knooppunt Eindhoven Genneper parken

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Een goede OV-verbinding tussen Eindhoven, Aalst en Valkenswaard draagt bij aan een vermindering van het autoverkeer op de drukke N69 en vermindert het autogebruik in Eindhoven. Binnen Eindhoven is de bestaande OV-verbinding met Valkenswaard al opgewaardeerd tot HOV-lijn. Daarmee is het een beter alternatief voor de automobilist op de relatie. De kwaliteit van de openbaar vervoerlijn wordt verder verbeterd door aan de zuidrand van Eindhoven bij Genneper parken een P+R-voorziening toe te voegen. Daarmee kunnen meer autobezoekers aan de Eindhovense binnenstad overstappen op het openbaar vervoer. Dit heeft een positief effect op de bereikbaarheid (minder autoverkeer), leefbaarheid (minder milieubelasting) en verkeersveiligheid (minder autoverkeer).

Doelstelling

  • Smart: gedragsbe├»nvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

20.096.000,--

Datum en bron raming

gemeente Eindhoven

Dekkingsbron(nen)

AROV/BDU en eigen middelen

Bereikbaarheidsakkoord

neeLocatie

Gemeente(s)

Eindhoven

Wegnummer / straatnaam

Aalsterweg Genneper parken

Subregio(s)

Bovens

Relatie(nummer)

Divers

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017

Onderzoek/Planstudie

2018

Voorbereiding uitvoering

2019

Uitvoering

2020

Evaluatie

2021

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

Provincie Noord-Brabant, Gemeente Waalre, Gemeente Valkenswaard