072

Fietsverbinding Pendelroute Best-Eindhoven

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Een uitmuntende fietsverbinding tussen Best en Eindhoven kan, ook gelet op de afstand, concurreren met de auto. Veel mensen pendelen dagelijks met de auto op deze relatie. Door het aanbieden van goede en veilige fietsvoorzieningen kan de druk op het autoverbindingen verminderen.

Het betreft de nieuw aan te leggen fietsverbinding Pendelroute tussen Best en Eindhoven. De verbinding omvat ca. 1 km fietspad, waarvan 600 m op Bests grondgebied en 400 m op het grondgebied van Eindhoven. De route kruist de A2/A58 aan de westzijde van de spoorlijn Den Bosch – Eindhoven en sluit in zowel Eindhoven als Best aan op bestaande fietsvoorzieningen. De Pendelroute heeft als doel de maaswijdte in het fietsnetwerk te verkleinen door de barrière A2/A58 te verkleinen. De route maakt onderdeel uit van een grotere route, waarbij meer direct van centrum naar centrum gereden kan worden.

De pendelroute valt samen met een van de tracés voor project 070.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 600.000,-

Datum en bron raming

Korte Termijn Maatregelen Randweg/A2

Dekkingsbron(nen)

Korte Termijn Maatregelen Randweg/A2, overig nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Best, Eindhoven

Wegnummer / straatnaam

Nog te bepalen

Subregio(s)

Bovens

Relatie(nummer)

Eindhoven-Best-Boxtel-‘s-Hertogenbosch

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2019-2022

Onderzoek/Planstudie

2020-2022

Voorbereiding uitvoering

2023-2024

Uitvoering

2024-2026

Evaluatie

2027

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

Gemeente Best