072

Fietsverbinding Pendelroute Best-Eindhoven

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Een uitmuntende fietsverbinding tussen Best en Eindhoven kan, ook gelet op de afstand, concurreren met de auto. Veel mensen pendelen dagelijks met de auto op deze relatie. Door het aanbieden van goede en veilige fietsvoorzieningen kan de druk op het autoverbindingen verminderen.

Het betreft de nieuw aan te leggen fietsverbinding Pendelroute tussen Best en Eindhoven. De verbinding omvat ca. 1 km fietspad, waarvan 600 m op Bests grondgebied en 400 m op het grondgebied van Eindhoven. De route kruist de A2/A58 aan de westzijde van de spoorlijn Den Bosch – Eindhoven en sluit in zowel Eindhoven als Best aan op bestaande fietsvoorzieningen. De Pendelroute heeft als doel de maaswijdte in het fietsnetwerk te verkleinen door de barrière A2/A58 te verkleinen. De route maakt onderdeel uit van een grotere route, waarbij meer direct van centrum naar centrum gereden kan worden.

De pendelroute valt samen met een van de tracés voor project 070.

Doelstelling

  • smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak)
  • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

  • realiseren snelle, direct en comfortabele fietsverbindingen

  • op korte en middellange afstanden (tot 15 kilometer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 1 miljoen.

Datum en bron raming

Gemeente Best (2017)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Best, Eindhoven

Wegnummer / straatnaam

Nog te bepalen

Subregio(s)

Bovens

Relatie(nummer)

Eindhoven-Best-Boxtel-‘s-Hertogenbosch

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2019-2022

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

Nog niet bekend

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Nog niet bekend

Partners

Gemeente Best en Eindhoven