068b

Inprikker A58 Randweg Oirschot

2e fase Verbindingsweg Bestseweg-Eindhovensedijk en verkeersafwikkeling Bestseweg-Kempenweg

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Het verkeerssysteem in de regio wordt gekenmerkt door robuuste randen, die optimaal bereikbaar zijn via diverse inprikkers. Om de bereikbaarheid te waarborgen is het belangrijk dat de inprikkers goed functioneren.

De Kempenweg en Bestseweg zijn twee belangrijke inprikkers naar het aansluitpunt Oirschot op de A58 met afwikkel-, leefbaarheids- en veiligheidsproblemen, waaronder oversteekbaarheid voor fietsverkeer. Deze wegen maken deel uit van het openbaar vervoernetwerk, het provinciale fietsnetwerk en het regionale U-routenetwerk. De beoogde verbreding van de A58 vergroot nog eens de gesignaleerde problemen.

Op korte termijn wordt ingezet om met herinrichtingsmaatregelen de verkeersafwikkeling, leefbaarheid en de positie van de fietser te verbeteren op de Bestseweg (belangrijke schakel in de verbinding Oirschot-OV knooppunt NS-Best voor de fiets). Belangrijke aandachtspunten zijn de oversteekbaarheid en veiligheid voor het fietsverkeer, de vormgeving en ligging van de fietspaden en de afwikkeling op de rotondes Bestseweg – Kempenweg – Rijkesluisstraat en de rotonde Van Tuldenstraat – Kempenweg – Sint Jorisstraat.

Voor de lange termijn is aanleggen van de tweede fase van de Randweg Oirschot in beeld. Dit betreft het aanleggen van de verbinding Eindhovensedijk – Bestseweg.

Hiermee wordt het verkeer dat vanuit de richting Best aansluiting zoekt op de A58 gefaciliteerd.

Doelstelling

  • Versterken robuuste randen
  • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 9.069.000,- (inclusief 068a) € 1.009.000,- voor Bestseweg en rotonde Kempenweg

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekkingsbron(nen)

Provincie, Gemeente Oirschot

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Oirschot

Wegnummer / straatnaam

Eindhovensedijk en Bestseweg

Subregio(s)

Bovens

Relatie(nummer)

Eindhoven-Oirschot

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2023 actualisatie Randweg Oirschot 2e fase

Onderzoek/Planstudie

2017-2018 Bestseweg en rotondes Kempenweg 2023-2030 Randweg Oirschot 2e fase

Uitvoering

2023 Bestseweg en rotondes Kempenweg 2023-2030 Randweg Oirschot 2e fase

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Oirschot

Partners

Gemeente Best