068a

Inprikker A58 Randweg Oirschot

1e fase Verbindingsweg Kempenweg-Eindhovensedijk

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Het verkeerssysteem in de regio wordt gekenmerkt door robuuste randen, die optimaal bereikbaar zijn via diverse inprikkers. Om de bereikbaarheid te waarborgen is het belangrijk dat de inprikkers goed functioneren.

In Oirschot heeft de bestaande inprikker – De Kempenweg – naar de A58 onvoldoende capaciteit en veroorzaakt leefbaarheidsproblemen in de omgeving (schoolroutes in en om Moorland). Daarom wordt aan de zuidoostkant van Oirschot een nieuwe verbindingsweg (Randweg Oirschot) aangelegd, die de Kempenweg, Eindhovensedijk en Bestseweg met elkaar verbindt. Deze randweg maakt het bovendien mogelijk om enkele ontbrekende schakels in de fietsverbindingen Eindhoven – Oirschot –Tilburg in te vullen, waaronder delen van de Groene Corridor. Daarnaast krijgt de automobilist keuzemogelijkheden in geval van congestie op de A58.

Eerst wordt een verbindingsweg aangelegd tussen de Kempenweg en de Eindhovensedijk, van oudsher de verbinding tussen Oirschot en Eindhoven. Deze directe verbinding vanuit het westen naar de (toekomstige) economische hotspots aan de noordwest flank van de Brainport, wordt veel gebruikt als alternatief voor de A58. In regionaal verband is afgesproken dat deze autoverbinding in stand moet blijven.

Aan de Eindhovensedijk liggen belangrijke toeristische en recreatieve voorzieningen, die worden versterkt, onder andere door het realiseren van een aantrekkelijke fietsverbinding en een fietsbrug over het Wilhelminakanaal in Oirschot (Groene Corridor).

Doelstelling

  • Versterken robuuste randen
  • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 2.800.000,-

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekkingsbron(nen)

Gemeente Oirschot

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Oirschot

Wegnummer / straatnaam

A58, Kempenweg, Eindhovensedijk

Subregio(s)

Bovens

Relatie(nummer)

Eindhoven-Oirschot

Planning

Onderzoek/Planstudie

2019-2020

Voorbereiding uitvoering

2021-2022

Uitvoering

2023-2024

Evaluatie

2025

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Oirschot

Partners

RWS