068a

Inprikker A58 Randweg Oirschot

1e fase Verbindingsweg Kempenweg-Eindhovensedijk

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

Het verkeerssysteem in de regio wordt gekenmerkt door robuuste randen, die optimaal bereikbaar zijn via diverse inprikkers. Om de bereikbaarheid te waarborgen is het belangrijk dat de inprikkers goed functioneren.

In Oirschot heeft de bestaande inprikker – De Kempenweg – naar de A58 onvoldoende capaciteit en veroorzaakt leefbaarheidsproblemen in de omgeving (schoolroutes in en om Moorland). Daarom wordt aan de zuidoostkant van Oirschot een nieuwe verbindingsweg (Randweg Oirschot) aangelegd, die de Kempenweg, Eindhovensedijk en Bestseweg met elkaar verbindt. Deze randweg maakt het bovendien mogelijk om enkele ontbrekende schakels in de fietsverbindingen Eindhoven – Oirschot –Tilburg in te vullen, waaronder delen van de Groene Corridor. Daarnaast krijgt de automobilist keuzemogelijkheden in geval van congestie op de A58.

Eerst wordt een verbindingsweg aangelegd tussen de Kempenweg en de Eindhovensedijk, van oudsher de verbinding tussen Oirschot en Eindhoven. Deze directe verbinding vanuit het westen naar de (toekomstige) economische hotspots aan de noordwest flank van de Brainport, wordt veel gebruikt als alternatief voor de A58. In regionaal verband is afgesproken dat deze autoverbinding in stand moet blijven.

Aan de Eindhovensedijk liggen belangrijke toeristische en recreatieve voorzieningen, die worden versterkt, onder andere door het realiseren van een aantrekkelijke fietsverbinding en een fietsbrug over het Wilhelminakanaal in Oirschot (Groene Corridor).

Doelstelling

 • Versterken robuuste randen

 • Verbeteren/realiseren inprikkers (randen goed bereikbaar)

 • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

 • realiseren snelle, direct en comfortabele fietsverbindingen

 • Leefbaarheid


Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 9.069.000,-- (inclusief 068b)

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Meerjarenbegroting 2018 - 2021, uitgangspunt 50% co-financiering

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

 • Inprikker A58 Randweg Oirschot (068b)
 • InnovA58 (SW02)
 • Randweg Oirschot tweede fase (068b)
 • Infrastructuur Eindhoven Noord-west, Oirschot en Best
 • Groene Corridor
 • (Snel)fietsroute Tilburg – Eindhoven
 • Verkeersafwikkeling en fietsvoorzieningen Kempenweg - Besteweg


Locatie

Gemeente(s)

Oirschot

Wegnummer / straatnaam

A58, Kempenweg, Eindhovensedijk

Subregio(s)

Bovens

Relatie(nummer)

Eindhoven-Oirschot

Planning

Verkenning/vooronderzoek

Gereed

Onderzoek/Planstudie

2017-2018

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2017-2018

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Oirschot

Partners

RWS