067b

Leefbaarheid A2-Zuid

Maarheeze

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

De doorstroming op de A2-Zuid tussen Weert en Eindhoven is slecht. Dagelijkse filevorming leidt tot sluipverkeer door de regio aan weerszijden van de autosnelweg. Dit sluipverkeer veroorzaakt ernstige leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen in de kern van Maarheeze en het wegennet in de omgeving.

De gemeente Cranendonck (in nauwe samenspraak met bestuurlijk Platform A2) voert een pakket maatregelen uit op het onderliggend wegennet om de sluiproutes voor doorgaand verkeer minder aantrekkelijk te maken. In het kader van het MIRT-onderzoek A2 Weert-Eindhoven is besloten tot uitvoering van het No Regret maatregelenpakket.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 500.000,-

Datum en bron raming

2019 (RA Infra)

Dekkingsbron(nen)

SmartwayZ.NL (No Regret Pakket)

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Cranendonck

Wegnummer / straatnaam

diverse wegen in en om Maarheeze

Subregio(s)

Zuid

Relatie(nummer)

A2 - Zuid

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2016-2017

Onderzoek/Planstudie

2017-2020

Voorbereiding uitvoering

2020-2021

Uitvoering

2022

Evaluatie

2023

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Cranendonck en gemeente Heeze-Leende

Partners

SmartwayZ.NL, Bestuurlijk platform A2