064

Snelle fietsroute Weert-Eindhoven

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Een uitmuntende fietsverbinding tussen Weert en Eindhoven kan reizigers op deze relatie en tussenliggende relaties een alternatief bieden voor reizen met de auto of het openbaar vervoer. Gelet op de afstand is het mogelijk de gehele afstand binnen redelijke tijd te overbruggen met een e-bike. Veel mensen pendelen dagelijks met de auto over de A2 tussen Weert en Eindhoven en op tussenliggende relaties en veroorzaken daar dagelijks congestie. Door het aanbieden van goede en veilige fietsvoorzieningen kan de druk op de A2 wellicht verminderen. In het MIRT-onderzoek 2017 is de fietsverbinding als een van de kansrijke oplossingsrichtingen aangeduid (maatregelenpakket B).

De wens is de realisering van een snelle fietsroute te realiseren van Weert naar Eindhoven met connecties met Maarheeze, Leende, Valkenswaard en Waalre. Allereerst wordt de potentie en het tracé onderzocht in een haalbaarheidsstudie voordat vervolgstappen worden gezet. Hierin komt ook de fietsverbinding Heeze/Aalst aan de orde (063).

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 8.766.000,- (2016) 25.000.000,- (2023)

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekkingsbron(nen)

Provincie, SmartwayZ.nl voor onderzoek

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Cranendonck, Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard

Wegnummer / straatnaam

Nader te bepalen

Subregio(s)

Zuid

Relatie(nummer)

A2 - Zuid

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

Afgerond

Onderzoek/Planstudie

2021-2024

Voorbereiding uitvoering

2025-2026

Uitvoering

2026-2029

Evaluatie

2030

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Cranendonck

Partners

Gemeente Valkenswaard, Gemeente Waalre, Gemeente Weert, Gemeente Eindhoven, Gemeente Heeze-Leende, Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat