064

Snelle fietsroute Weert-Eindhoven

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Een uitmuntende fietsverbinding tussen Weert en Eindhoven kan reizigers op deze relatie en tussenliggende relaties een alternatief bieden voor reizen met de auto of het openbaar vervoer. Gelet op de afstand is het mogelijk de gehele afstand binnen redelijke tijd te overbruggen met een e-bike. Veel mensen pendelen dagelijks met de auto over de A2 tussen Weert en Eindhoven en op tussenliggende relaties en veroorzaken daar dagelijks congestie. Door het aanbieden van goede en veilige fietsvoorzieningen kan de druk op de A2 wellicht verminderen. In het MIRT-onderzoek 2017 is de fietsverbinding als een van de kansrijke oplossingsrichtingen aangeduid (maatregelenpakket B).

De wens is de realisering van een snelle fietsroute te realiseren van Weert naar Eindhoven met connecties met Maarheeze, Leende, Valkenswaard en Waalre. Allereerst wordt de potentie en het tracé onderzocht in een haalbaarheidsstudie voordat vervolgstappen worden gezet. Hierin komt ook de fietsverbinding Heeze/Aalst aan de orde (063).

Doelstelling

 • smart: gedragsbeïnvloeding

 • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

 • realiseren snelle, direct en comfortabele fietsverbindingen

 • op korte en middellange afstanden (tot 15 kilometer)


Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 8.766.000

Datum en bron raming

RHDHV (mei 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

 • Fietsverbinding Heeze-Aalst (063)
 • Samen mee naar de A2 (066)
 • A2 Weert-Eindhoven (SW04)
 • Beter Benutten Gedragsverandering A2 Nederweert-Eindhoven/Spitsmijden A2
 • Uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling 2016-2020, Provincie Brabant
 • Uitvoeringsprogramma Fiets 2017-2020, Provincie Limburg
 • Tour de Force 2020/Nationale Agenda Fiets 2017-2020
 • Agenda Fiets, Gemeente Eindhoven


Locatie

Gemeente(s)

Cranendonck, Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard

Wegnummer / straatnaam

Nader te bepalen

Subregio(s)

Zuid

Relatie(nummer)

A2 - Zuid

Planning

Verkenning/vooronderzoek

Afgerond

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

2019-2022

Uitvoering

2019-2022 2023-2030

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Cranendonck (Jozef van Asten)

Partners

Gemeente Cranendonck, Valkenswaard, Waalre, Weert, Eindhoven, Heeze-Leende, Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat