063

Fietsverbinding Heeze-Aalst

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Om het gebruik van de fiets in het daily urban system te bevorderen moet het fietsnetwerk compleet zijn en van goede kwaliteit. Dat is op nog niet alle relaties in de regio het geval. Zo wordt een fietsvoorziening gerealiseerd op route tussen Heeze en Aalst over de Groote Heide. Deze route biedt uitstekende mogelijkheden om woon-werkverkeer van en naar de High Tech Campus meer gebruik te laten maken van de fiets.

Eerste stap in het proces is het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, gecombineerd met de haalbaarheidsstudie voor de snelle fietsroute Weert-Eindhoven (064). De wens is beide routes aan elkaar te koppelen.

Doelstelling

  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Nog niet bekend

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Heeze-Leende

Wegnummer / straatnaam

Huisvenseweg - Groote Heide – Leenderheide

Subregio(s)

A2-Zuid

Relatie(nummer)

Eindhoven-Heeze-Leende-Cranendonck-Weert

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2021-2022

Onderzoek/Planstudie

2022-2023

Voorbereiding uitvoering

2023

Uitvoering

2024

Evaluatie

2025

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Heeze-Leende

Partners

MRE, Brabants Landschap