066

Samen mee naar de A2

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Op bedrijventerrein Poort 43 (voorheen ’t Chijnsgoed) zijn een grote afvalverwerker en een varkenshouderij gevestigd, die samen een groot aantal verkeersbewegingen genereren, waarvan een fors deel met vrachtwagens. Het bestemmingsverkeer voor de bedrijven kan de locatie alleen bereiken via de kernen Maarheeze (gemeente Cranendonck) en Sterksel (gemeente Heeze-Leende) en zorgt daar voor veel hinder voor omwonenden. De kans dat deze hinder in de toekomst groter wordt is aanzienlijk, gezien de omvangrijke uitbreidingsmogelijkheden op de locatie (alleen de afvalverwerker al tot 1.200 vrachtbewegingen per etmaal).

De dorpsraden van Maarheeze en Sterksel hebben samen met de bedrijven en beide gemeenten een oplossing ontworpen, waardoor het bestemmingsverkeer niet langer meer door de kernen hoeft te rijden. Het resultaat is de aanleg van een nieuwe ontsluitingsroute. Door het treffen van aanvullende maatregelen in de kernen wordt het vrachtverkeer extra gestimuleerd om de nieuwe ontsluitingsroute te nemen.

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 3.400.000

Datum en bron raming

Gemeente Cranendonck

Dekkingsbron(nen)

€ 800.000,- subsidie provincie Noord-Brabant, € 800.000,- bijdrage van Bedrijvenpark Poort 43. Rest wordt gedeeld door gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende met 30/70 verhouding en aangevuld middels subsidie bijdrage provincie RMP. (rup is rmp)

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Cranendonck, Heeze-Leende

Wegnummer / straatnaam

Pastoor Thijssenlaan

Subregio(s)

Zuid

Relatie(nummer)

A2 - Zuid

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2012-2015

Onderzoek/Planstudie

2016-2018

Voorbereiding uitvoering

2018-2021

Uitvoering

2021-2023

Evaluatie

2023

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Cranendonck en gemeente Heeze-Leende

Partners

Dorpsraad Maarheeze, Dorpsraad Sterksel, Bedrijventerrein Poort 43, Provincie Noord-Brabant