024d

OV-knooppunten NS-Helmond

Station Brouwhuis

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Helmond heeft vier stations, die van cruciaal belang zijn voor de openbaar vervoer bereikbaarheid van de stad en de omliggende gemeenten. Goede overstapmogelijkheden dragen bij aan een co-modaal vervoerssysteem . Om de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de stations verder te verbeteren worden ze uitgebreid met extra voorzieningen voor de fiets, deelmobiliteitssystemen (fiets en/of nieuwe mobiliteitsvormen) en P+R-voorzieningen. Tevens worden de locaties zelf aantrekkelijker gemaakt door bijvoorbeeld het realiseren, comfortabele wacht-mogelijkheden, extra verlichting, flexibele werkplekken, ophaalpunten van goederen en horeca. Daarmee krijgen de NS-stations steeds meer de functie van mobiliteitshub voor Helmond en de regio

Dit (deel)project richt zich op station Brouwhuis.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbe├»nvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
  • Organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

Kostenraming en dekking

Raming kosten

n.n.b.

Dekkingsbron(nen)

n.n.b.

Bereikbaarheidsakkoord

jaLocatie

Gemeente(s)

Helmond

Wegnummer / straatnaam

NS-station Brouwhuis, Deltaweg 6 Helmond

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Helmond-Deurne

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2022-2023

Onderzoek/Planstudie

2023-2024

Voorbereiding uitvoering

2025

Uitvoering

2025-2026

Evaluatie

2026

Rolverdeling

Projectleiding

gemeente Helmond

Partners

NS; ProRail