024c

OV-knooppunten NS-Helmond

Station Helmond

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Helmond heeft vier stations, die van cruciaal belang zijn voor de openbaar vervoer bereikbaarheid van de stad en de omliggende gemeenten. Goede overstapmogelijkheden dragen bij aan een co-modaal vervoerssysteem . Om de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de stations verder te verbeteren worden ze uitgebreid met extra voorzieningen voor de fiets, deelmobiliteitssystemen (fiets en/of nieuwe mobiliteitsvormen) en P+R-voorzieningen. Tevens worden de locaties zelf aantrekkelijker gemaakt door bijvoorbeeld het realiseren, comfortabele wacht-mogelijkheden, extra verlichting, flexibele werkplekken, ophaalpunten van goederen en horeca. Daarmee krijgen de NS-stations steeds meer de functie van mobiliteitshub voor Helmond en de regio

Dit (deel)project richt zich op station Helmond.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbe├»nvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
  • Organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Voor het totale project 024 is 1.605.000 euro begroot. Nadere verdeling over de deelprojecten moet nog plaatsvinden.

Dekkingsbron(nen)

Gemeentebegroting, bereikbaarheidsakkoord

Bereikbaarheidsakkoord

jaLocatie

Gemeente(s)

Helmond

Wegnummer / straatnaam

NS-station Helmond, Stationsplein 1 Helmond

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Helmond-Deurne

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2021-2022

Onderzoek/Planstudie

2022-2023

Voorbereiding uitvoering

2024-2025

Uitvoering

2026-2028

Evaluatie

2029

Rolverdeling

Projectleiding

gemeente Helmond

Partners

NS, Prorail