024b

OV-knooppunten NS-Helmond

Station 't Hout

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Helmond heeft vier stations, die van cruciaal belang zijn voor de openbaar vervoer bereikbaarheid van de stad en de omliggende gemeenten. Goede overstapmogelijkheden dragen bij aan een co-modaal vervoerssysteem . Om de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de stations verder te verbeteren worden ze uitgebreid met extra voorzieningen voor de fiets, deelmobiliteitssystemen (fiets en/of nieuwe mobiliteitsvormen) en P+R-voorzieningen. Tevens worden de locaties zelf aantrekkelijker gemaakt door bijvoorbeeld het realiseren, comfortabele wacht-mogelijkheden, extra verlichting, flexibele werkplekken, ophaalpunten van goederen en horeca. Daarmee krijgen de NS-stations steeds meer de functie van mobiliteitshub voor Helmond en de regio

Dit (deel)project richt zich op station 't Hout.

Doelstelling

  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
  • Organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Voor het totale project 024 is 1.605.000 euro begroot. Nadere verdeling over de deelprojecten moet nog plaatsvinden.

Datum en bron raming

okt 2020, gemeente Helmond

Dekkingsbron(nen)

Gemeentebegroting, Bereikbaarheidsakkoord

Bereikbaarheidsakkoord

jaLocatie

Gemeente(s)

Helmond

Wegnummer / straatnaam

NS-Station 't Hout, Mr. Stikkerplein 1 Helmond

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Helmond-Deurne

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2019

Onderzoek/Planstudie

2020

Voorbereiding uitvoering

2020

Uitvoering

2020-2021

Evaluatie

2022

Rolverdeling

Projectleiding

gemeente Helmond

Partners

NS, Prorail