024b

OV-knooppunten NS-Helmond

Station 't Hout

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Helmond heeft vier stations, die van cruciaal belang zijn voor de openbaar vervoer bereikbaarheid van de stad en de omliggende gemeenten. Goede overstapmogelijkheden dragen bij aan een co-modaal vervoerssysteem . Om de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de stations verder te verbeteren worden ze uitgebreid met extra voorzieningen voor de fiets, deelmobiliteitssystemen (fiets en/of nieuwe mobiliteitsvormen) en P+R-voorzieningen. Tevens worden de locaties zelf aantrekkelijker gemaakt door bijvoorbeeld het realiseren, comfortabele wacht-mogelijkheden, extra verlichting, flexibele werkplekken, ophaalpunten van goederen en horeca. Daarmee krijgen de NS-stations steeds meer de functie van mobiliteitshub voor Helmond en de regio

Dit (deel)project richt zich op station 't Hout.

Doelstelling

  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
  • Organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 1.605.000,- (voor totale project)

Datum en bron raming

Gemeente Helmond, oktober 2020 (eerste fase), RHDHV (totaal)

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord, Gemeente Helmond

Bereikbaarheidsakkoord

jaLocatie

Gemeente(s)

Helmond

Wegnummer / straatnaam

NS-Station 't Hout, Mr. Stikkerplein 1 Helmond

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Eindhoven-Helmond-Deurne

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2024 (tweede fase)

Onderzoek/Planstudie

2024 (tweede fase)

Voorbereiding uitvoering

2025 (tweede fase)

Uitvoering

2025-2029 (tweede fase)

Evaluatie

2026-2030

Rolverdeling

Projectleiding

gemeente Helmond

Partners

NS, Prorail