023

Fietsroute Someren-Helmond

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Om het gebruik van de fiets in het daily urban system te bevorderen moet het fietsnetwerk compleet zijn en van goede kwaliteit. Dat is op nog niet alle relaties in de regio het geval. Zo wordt een fietsvoorziening gerealiseerd op Lungendonk/Eindje.

Doelstelling

  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

  • realiseren snelle, direct en comfortabele fietsverbindingen

  • op korte en middellange afstanden (tot 15 kilometer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 2.200.000

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Samenhang met andere projecten

  • Inprikker N612 Kanaaldijk ZW (010)
  • Fietsroute Asten-Helmond (016)
  • Fietsroute Beek en Donk-Helmond (031)


Locatie

Gemeente(s)

Helmond, Someren

Wegnummer / straatnaam

Lungendonk/Eindje

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Asten-Someren-Helmond

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2019-2022

Onderzoek/Planstudie

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2023-2030

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Nog niet bekend

Partners

Gemeenten Someren en Helmond