023

Fietsroute Someren-Helmond

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Om het gebruik van de fiets in het daily urban system te bevorderen moet het fietsnetwerk compleet zijn en van goede kwaliteit. Dat is op nog niet alle relaties in de regio het geval. Zo wordt een fietsvoorziening gerealiseerd op Lungendonk/Eindje.

Doelstelling

  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 2.200.000,--

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord, verder nog onbekend

Bereikbaarheidsakkoord

jaLocatie

Gemeente(s)

Helmond, Someren

Wegnummer / straatnaam

Lungendonk/Eindje

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Asten-Someren-Helmond

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2023-2024

Voorbereiding uitvoering

2025

Uitvoering

2026-2030

Evaluatie

2031

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Someren

Partners

Gemeente Helmond