006d

Uitrol C-ITS; “Dit project is per 1 januari 2022 overgegaan naar project 926 Uitrol C-ITS (Brainport Bereikbaar)”

Groene golf noodvoertuigen

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

C-ITS staat voor ‘coöperatieve Intelligente Transport Systemen’. Het gaat om voertuigen die onderling communiceren én met systemen langs de weg. Met C-ITS krijgen verkeersmanagers informatie om verkeersbeleid op te baseren en de inzet van maatregelen effectiever te laten zijn en worden weggebruikers geholpen de juiste keuzes te maken op individueel niveau. De doorstroming en veiligheid van het verkeer zullen hierdoor verbeteren. Bij de implementatie en toepassing van C-ITS komen allerlei vragen naar boven, die voor alle wegbeheerders die er mee geconfronteerd worden van belang zijn. Het project C-ITS uitrol heeft tot doel die vragen te beantwoorden. De deelprojecten binnen het C-ITS-project hebben tot doel in de praktijk te leren en de kennis te verspreiden in de regio.

De systemen die op dit moment door noodvoertuigen (o.a. brandweer) worden gebruikt (KAR en/of Opticom) leiden nog te vaak tot een te late prioriteitsaanvraag aan de iVRI’s met als gevolg dat de voertuigen alsnog vertraging oplopen. Het doel van dit project is deze vertraging te minimaliseren. De brandweer maakt gebruik van vooraf vastgestelde routes door de stad om de bestemming te bereiken. Daarmee is ook bekend welke verkeerslichten worden gepasseerd. Door direct een signaal naar de betreffende iVRI’s door te geven kan nul vertraging bij deze kruispunten gerealiseerd worden. Eerst wordt de werking op een aantal trajecten getest, waarna de techniek in heel Brabant wordt uitgerold.

In dit project wordt samengewerkt met Vialis. Deze is verantwoordelijk voor het testen van de techniek (waaronder installeren en configureren van een systeem waarin de noodvoertuigroutes worden vastgelegd en het verzorgen van het berichtenverkeer tussen de verschillende systemen).

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 106.000,--

Datum en bron raming

november 2020 gemeente Helmond

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsagenda

Bereikbaarheidsakkoord

jaLocatie

Gemeente(s)

Helmond

Subregio(s)

Regiobreed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

januari - april 2021

Onderzoek/Planstudie

januari - april 2021

Voorbereiding uitvoering

mei - augustus 2021

Uitvoering

september - december 2021

Evaluatie

september - december 2021

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Helmond

Partners

Vialis, Hulpdiensten (n.t.b.)