Hoe staat het met de samenwerkingsovereenkomst en de subsidieregeling?


27 sep. 2018


Het programmateam Bereikbaarheidsagenda heeft inmiddels de intentieovereenkomst van afgelopen jaar uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst en een subsidieregeling. Zodat duidelijk is hoe we als 21 gemeenten samenwerken en waar het geld aan wordt uitgegeven.

Voor de zomer zijn in het portefeuillehoudersoverleg de concepten hiervan vastgesteld. Deze concepten worden nu in alle 21 gemeenteraden besproken en behandeld. Inmiddels hebben al 13 gemeenteraden de concepten goedgekeurd. Doel is om op 12 december alle gemeenten te laten tekenen. Dan is er een formele samenwerking die waarin financiële afspraken gemaakt zijn en waarin iedereen de verantwoordelijkheden kent.

De samenwerkingsovereenkomst en subsidieregeling zorgen ervoor dat de subsidie van de provincie Noord-Brabant goed en effectief besteed kan worden. In mei 2018 is namelijk door Gedeputeerde Staten besloten een begrotingssubsidie van € 55,75 miljoen te verlenen aan de regio Zuidoost-Brabant voor de uitvoering van de mobiliteitsprojecten die zijn opgenomen in het Bereikbaarheidsakkoord. Het provinciebestuur stelt bij de subsidie van € 55,75 miljoen de voorwaarde dat de gelden gebruikt moeten worden voor het verbeteren van de bereikbaarheid in het gebied Eindhoven - Asten - Veghel en dat ingezet moet worden op co-modaliteit, smart mobility en de strategie om het autoverkeer zo snel mogelijk naar de randen van het gebied te leiden.

Binnenkort wordt door de gemeente Helmond de subsidieregeling vastgesteld, zodat de projecten ook daadwerkelijk de subsidies kunnen krijgen. Het college van Helmond gaat de subsidie beheren en verdelen.

In de Bereikbaarheidsagenda wordt ook druk gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van diverse projecten bij de gemeenten zelf. Waarbij de projecten in verschillende stadia zijn, een aantal zijn inmiddels al uitgevoerd:

Een aantal regiobrede projecten zijn we nu aan het inrichten en opstarten. Er worden projectplannen gemaakt, met bijbehorende begrotingen.

Op deze website vind je altijd de actuele stand van zaken van de projecten.