Randweg Bladel: eenvoudige ingreep, groot resultaat


27 sep. 2018

Bij de start van de Bereikbaarheidsagenda is direct gekeken waar op korte termijn resultaat te bereiken is. De randweg van Bladel bleek bij uitstek geschikt om direct met een relatief eenvoudige ingreep groot resultaat te bereiken.

De N284 is de levensader van de regio Kempen. Door drukte loopt deze echter snel dicht, met slechte bereikbaarheid als gevolg. Met de realisatie van de randweg langs Bladel is een eerste stap gezet om het onderliggende wegennet robuuster te maken, met een betere bereikbaarheid alsmede ontlasting van de kern Bladel als gevolg.

“Een ingreep met groots effect die eigenlijk redelijk eenvoudig te realiseren was.” aldus Roland Mallens, werkzaam bij de gemeente Bladel. Met de aanleg van 600 meter weg is de randweg gerealiseerd. “Hoewel de randweg pas een aantal weken open is, merken we al veel effect” vervolgt hij. “ We zien dat veel verkeersgebruikers nu al de randweg gebruiken.”

De randweg ontlast niet alleen de kern van Bladel, de hele westkant en de bedrijventerreinen profiteren ook van de randweg. Zo kunnen hulpdiensten bijvoorbeeld sneller ter plaatse zijn bij de bedrijventerreinen. Een verbeterde bereikbaarheid versterkt ook het vestigingsklimaat op de bedrijventerreinen. Daarom zijn er ook nog andere projecten opgenomen in de Bereikbaarheidagenda die de bereikbaarheid en ontsluiting van de bedrijventerreinen verbeteren.

Dit project is volgens Mallens een goed voorbeeld hoe je als gemeente met een dergelijk infrastructureel project de directe omgeving kunt helpen. "Buurgemeenten en bedrijventerreinen in de regio profiteren ook van deze ontwikkeling. De tijd van alleen is voorbij, het gaat nu om samen effect bereiken.”

Volgens hem gaat het bij de Bereikbaarheidsagenda niet alleen om goede oplossingen voor vraagstukken over verkeer, maar ook hoe omliggende bedrijventerreinen een economische stimulans kunnen krijgen. De aantrekkelijkheid van de bedrijventerreinen als vestigingsplek wordt groter. Waarmee huidige en nieuwe ondernemers warm gehouden worden voor Bladel. Goed bereikbare bedrijventerreinen zijn weer goed voor de werkgelegenheid. Win-win dus.