063b

Regionale fietsroute Someren - Heeze- Veldhoven

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

De huidige fietsverbinding van Someren naar Veldhoven loopt nu veelal door bosgebieden waar de fietspaden van onvoldoende kwaliteit zijn. Dit zorgt ervoor de meest gebruikte route is bochtig, smal, slecht van kwaliteit en deels onlogisch georiënteerd. Wat veel tijdverlies oplevert en niet comfortabel is in gebruik. Een kwalitatief goede fietsverbinding tussen Someren via Heeze naar Eindhoven en Veldhoven vergroot de concurrentiekracht van de fiets en zal er toe leiden dat meer mensen de auto laten staan en per fiets gaan reizen. Gelet op de afstand en de verkeersdrukte op de A67 is deze fietsverbinding een goed alternatief voor de auto. De fietsverbinding Heeze- Aalst en doorfietsroute Weert - Eindhoven vormt een onderdeel van deze regionale fietsroute. Door deze aan elkaar te verbinden ontstaat er een goed fietsstructuur richting Eindhoven vanaf het zuiden en zuidoosten.

Er is een variantenonderzoek uitgevoerd voor het gedeelte Heeze-Aalst. Vanuit Someren wordt deze aangesloten op het fietspad naast de Somerenseweg welke vervolgens afbuigt via de Boschlaan. Vanaf de het passeren van de A2 wordt het tracé van de doorfietsroute Weert - Eindhoven gevolgd.

De volgende stap die moet worden genomen is het gesprek aangaan met de grondeigenaren in het gebied. Hun medewerking is van essentieel belang om te komen tot aanleg van het tracé. Daarnaast moeten de nodige vergunningen en procedures doorlopen worden.

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Duurzaamheid
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

n.t.b.

Bereikbaarheidsakkoord

ja, voor het gedeelte binnen Someren

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Heeze-Leende, Someren, Waalre

Wegnummer / straatnaam

Somerenseweg, Huisvenseweg

Subregio(s)

Zuid

Relatie(nummer)

063 en 064

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2024

Onderzoek/Planstudie

nnb

Voorbereiding uitvoering

nnb

Uitvoering

nnb

Evaluatie

nbb

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Heeze-Leende

Partners

Brabant Water, Brabants Landschap, Stichting Kasteel Heeze,