032

Snelfietsroute Gemert-Helmond

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

De afstand tussen Gemert en Helmond (oa centrum, station en de regionale zuidelijke bedrijventerreinen Helmond) is met 10 tot 15 km zeer geschikt voor het gebruik door fietsers en e-bikers. Daarom wordt een kwalitatief hoogwaardige en directe verbinding tussen Gemert en de noordzijde van Helmond (Dierdonk) gerealiseerd. Via Dierdonk wordt de route aangesloten op de stedelijke fietsroutes in Helmond.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Duurzaamheid
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 5.200.000

Datum en bron raming

DTV 2021

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek

Wegnummer / straatnaam

Tracé onbekend: van Oudestraat (Gemert) richting Dierdonk (Helmond)

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Laarbeek, Gemert, Helmond, Deurne

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2019-2020

Onderzoek/Planstudie

2020-2023

Voorbereiding uitvoering

2024

Uitvoering

2025-2026

Evaluatie

2027

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Helmond

Partners

Gemeente Gemert-Bakel, Gemeente Laarbeek, Provincie Noord Brabant