032

Snelfietsroute Gemert-Helmond

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

De afstand tussen Gemert en Helmond (oa centrum, station en de regionale zuidelijke bedrijventerreinen Helmond) is met 10 tot 15 km zeer geschikt voor het gebruik door fietsers en e-bikers. Daarom wordt een kwalitatief hoogwaardige en directe verbinding tussen Gemert en de noordzijde van Helmond (Dierdonk) gerealiseerd. Via Dierdonk wordt de route aangesloten op de stedelijke fietsroutes in Helmond.

Doelstelling

  • smart: gedragsbeïnvloeding

  • comodaliteit

  • duurzaamheid

  • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
  • realiseren snelle, direct en comfortabele fietsverbindingen

  • op korte en middellange afstanden (tot 15 kilometer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 5.200.000

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek

Wegnummer / straatnaam

Tracé onbekend: van Oudestraat (Gemert) richting Dierdonk (Helmond)

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Laarbeek, Gemert, Helmond, Deurne

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2019-2022

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Helmond

Partners

Gemeenten Gemert-Bakel, Laarbeek