029b

Snelfietsroute De Run-HTCE-Geldrop

Deel Veldhoven

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

De verkeersdruk op en rondom de Kempenbaan en de N2 vormt al een aantal jaren een punt van zorg. Om deze druk te verminderen is het Maatregelenpakket bereikbaarheid De Run overeengekomen. Dit betreft een samenhangend pakket van maatregelen met duurzame en effectieve oplossingen voor de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run. Fietsers zijn hierbij een belangrijke doelgroep. Ook is de wens om in de regio goede fietsverbindingen te realiseren. In dit geval tussen De Run-High Tech Campus Eindhoven-Geldrop. Eén van de maatregelen is daarom het realiseren van de snelle fietsverbinding tussen De Run – HTCE. Dit project gaat over het invullen van de snelle fietsverbinding op Veldhovens grondgebied.

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

2,2 miljoen

Datum en bron raming

Gemeente Veldhoven, 30 maart 2021

Dekkingsbron(nen)

Rijk, provincie, Gemeente Eindhoven, bijdragen van derden

Bereikbaarheidsakkoord

nee

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Veldhoven

Wegnummer / straatnaam

De Run 4200 tussen De Run 4500 en Ulenpas

Subregio(s)

BOVENS

Relatie(nummer)

Eindhoven-Veldhoven-De Kempen

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2021 - 2022

Onderzoek/Planstudie

2022

Voorbereiding uitvoering

2022

Uitvoering

2023

Evaluatie

2024

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Veldhoven

Partners

Gemeente Eindhoven, Gemeente Geldrop-Mierlo