029a

Snelfietsroute De Run-HTCE-Geldrop

Deel Eindhoven-Geldrop

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

De HTCE en bedrijventerrein de Run behoren tot de economische toplocaties in de regio en huisvest een aantal grote werkgevers. De autoverbindingen op deze relatie zijn zwaar belast De afstand tussen Geldrop, de zuidelijke wijken van Eindhoven en HTCE en De Run is met 10-15 km potentieel aantrekkelijk voor fietsers en e-bikers.

Het betreft de aanleg van een fietsroute tussen Eindhoven en Geldrop als onderdeel van de verbinding De Run – HTCE – Eindhoven – Geldrop . Het definitieve tracé dient nog bepaald te worden, waarbij met name het kruisen van de Leenderweg speciale aandacht vraagt.

Doelstelling

 • smart: gedragsbeïnvloeding

 • connectiviteit en comodaliteit

 • duurzaamheid

 • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
 • realiseren snelle, direct en comfortabele fietsverbindingen

 • op korte en middellange afstanden (tot 15 kilometer)

 • leefbaarheid

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 7.800.000

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projecten

 • Snelfietsroute De Run-HTCE-Eindhoven-Geldrop, deel Eindhoven-Veldhoven (029b)
 • Fietsroute Eersel-Steensel-Veldhoven-Eindhoven (054)
 • Uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling (provincie Noord Brabant)


Locatie

Gemeente(s)

Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Veldhoven

Wegnummer / straatnaam

Beekweide/Pastoor van Hooffstraat Geldrop

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Asten-Someren-Geldrop-Eindhoven, Eindhoven-Veldhoven-De Kempen

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Eindhoven

Partners

Gemeenten Veldhoven, Geldrop-Mierlo