029a

Snelfietsroute De Run-HTCE-Geldrop

Deel Eindhoven-Geldrop

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

De HTCE en bedrijventerrein de Run behoren tot de economische toplocaties in de regio en huisvest een aantal grote werkgevers. De autoverbindingen op deze relatie zijn zwaar belast De afstand tussen Geldrop, de zuidelijke wijken van Eindhoven en HTCE en De Run is met 10-15 km potentieel aantrekkelijk voor fietsers en e-bikers.

Het betreft de aanleg van een fietsroute tussen Eindhoven en Geldrop als onderdeel van de verbinding De Run – HTCE – Eindhoven – Geldrop . Het definitieve tracé dient nog bepaald te worden, waarbij met name het kruisen van de Leenderweg speciale aandacht vraagt.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Duurzaamheid
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 7.800.000

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (juli 2016)

Dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja;Locatie

Gemeente(s)

Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Veldhoven

Wegnummer / straatnaam

Beekweide/Pastoor van Hooffstraat Geldrop

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Asten-Someren-Geldrop-Eindhoven, Eindhoven-Veldhoven-De Kempen

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2021- 20222

Onderzoek/Planstudie

2022

Voorbereiding uitvoering

2023

Uitvoering

2023- 2025

Evaluatie

2025

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

Gemeente Veldhoven, Gemeente Geldrop-Mierlo