029a

Snelfietsroute De Run-HTCE-Geldrop

Deel Eindhoven-Geldrop

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

De HTCE en bedrijventerrein de Run behoren tot de economische toplocaties in de regio en huisvest een aantal grote werkgevers. De autoverbindingen op deze relatie zijn zwaar belast De afstand tussen Geldrop, de zuidelijke wijken van Eindhoven en HTCE en De Run is met 10-15 km potentieel aantrekkelijk voor fietsers en e-bikers.

Het betreft de aanleg van een fietsroute tussen Eindhoven en Geldrop als onderdeel van de verbinding De Run – HTCE – Eindhoven – Geldrop . Het definitieve tracé dient nog bepaald te worden, waarbij met name het kruisen van de Leenderweg speciale aandacht vraagt.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Duurzaamheid
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 2.624.000,-

Datum en bron raming

Gemeente Eindhoven 2022

Dekkingsbron(nen)

Rijk, Provincie, Gemeente Eindhoven en bijdragen derden

Bereikbaarheidsakkoord

Ja (gedeelte Eindhoven, Geldrop)Locatie

Gemeente(s)

Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Veldhoven

Wegnummer / straatnaam

Beekweide/Pastoor van Hooffstraat Geldrop

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Asten-Someren-Geldrop-Eindhoven, Eindhoven-Veldhoven-De Kempen

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2019- 2021

Onderzoek/Planstudie

2024

Voorbereiding uitvoering

2025

Uitvoering

2025-2026

Evaluatie

2027

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

Gemeente Veldhoven, Gemeente Geldrop-Mierlo