021

Bushalte N615 rotonde Bavaria Lieshout

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in het daily urban system te bevorderen wordt de kwaliteit van enkele bestaande buslijnen zoveel mogelijk verbeterd. Zo wordt op openbaar vervoerlijn tussen Eindhoven en Gemert het comfort voor de reiziger verbeterd door het opwaarderen van de bushaltes bij rotonde Bavaria langs de N615 Lieshout-Beek en Donk.

Doelstelling

  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 702.500,-

Datum en bron raming

Gemeente Laarbeek

Dekkingsbron(nen)

De Reserve Bereikbaarheidsagenda is een reserve bij de gemeente Laarbeek

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Laarbeek

Wegnummer / straatnaam

Beekseweg (N 615) en Provinciale weg nabij de rotonde Bavaria

Subregio(s)

Oost

Relatie(nummer)

Gemert - Laarbeek - Nuenen c.a - Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2021

Onderzoek/Planstudie

2021

Voorbereiding uitvoering

2022

Uitvoering

2023

Evaluatie

2024

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Laarbeek

Partners

Provincie Noord-Brabant, Hermes