006c

Uitrol C-ITS; “Dit project is per 1 januari 2022 overgegaan naar project 926 Uitrol C-ITS (Brainport Bereikbaar)”

Uitrollen ISA retrofit en onderzoek in Helmond en Eindhoven

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

C-ITS staat voor ‘coöperatieve Intelligente Transport Systemen’. Het gaat om voertuigen die onderling communiceren én met systemen langs de weg. Met C-ITS krijgen verkeersmanagers informatie om verkeersbeleid op te baseren en de inzet van maatregelen effectiever te laten zijn en worden weggebruikers geholpen de juiste keuzes te maken op individueel niveau. De doorstroming en veiligheid van het verkeer zullen hierdoor verbeteren. Bij de implementatie en toepassing van C-ITS komen allerlei vragen naar boven, die voor alle wegbeheerders die er mee geconfronteerd worden van belang zijn. Het project C-ITS uitrol heeft tot doel die vragen te beantwoorden. De deelprojecten binnen het C-ITS-project hebben tot doel in de praktijk te leren en de kennis te verspreiden in de regio.

Intelligent Speed Assistance is een automatische snelheidsbegrenzer die, door middel van camera’s en digitale informatie, voorkomt dat voertuigen de maximale snelheid kunnen overtreden. Naast positieve milieueffecten en een grotere bewustwording voor de automobilist, kan ISA substantieel bijdragen aan verkeersveiligheid om zo de leefbaarheid in onze steden te bevorderen. ISA bevindt zich precies in het midden op het snijvlak van C-ITS en CAD (Coöperated and Connected Driving). Het implementeren van ISA is een logische eerste stap richting autonoom rijden. Tevens is ISA een systeem dat met behulp van real-time informatie een service biedt aan de bestuurder voor een veiligere deelname aan het verkeer.

De technologie van ISA is reeds (default) aanwezig in een aantal types voertuigen. Dankzij een mandaat van de Europese Commissie zullen vanaf 2022 alle nieuwe type voertuigen verplicht worden uitgerust met ISA. Onderzocht wordt of de techniek door middel van after-market systemen ook in de bestaande vloot voertuigen kan worden toegepast. Binnen dit deelproject willen we door middel van ISA retrofitting, bewustwordingscampagnes en via stimuleren ISA procurement (overheid als launching customer) de uitrol in de regio versnellen. Eindhoven en Helmond nemen daarin het voortouw.

Binnen de Bereikbaarheidsagenda, maar ook in samenwerking met Smartwayz.NL, is het de bedoeling om de technologie van ISA op te schalen in Zuid Nederlands verband.

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Duurzaamheid
  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

250.000

Datum en bron raming

01-06-2020

Dekkingsbron(nen)

Smartwayz, gemeenten, Bereikbaarheidsagenda

Bereikbaarheidsakkoord

150.000Locatie

Gemeente(s)

Eindhoven, Helmond

Wegnummer / straatnaam

nader te bepalen

Subregio(s)

Oost

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

10/2020

Onderzoek/Planstudie

2020

Voorbereiding uitvoering

2021

Uitvoering

2021

Evaluatie

2021/2022

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Helmond

Partners

SmartWayz.NL, Gemeente Tilburg, Provincie Overijssel, Gemeente Eindhoven