006c

Uitrol C-ITS

Uitrollen ISA retrofit en onderzoek in Helmond en Eindhoven

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

C-ITS staat voor ‘coöperatieve Intelligente Transport Systemen’. Het gaat om voertuigen die onderling communiceren én met systemen langs de weg. Met C-ITS krijgen verkeersmanagers informatie om verkeersbeleid op te baseren en de inzet van maatregelen effectiever te laten zijn en worden weggebruikers geholpen de juiste keuzes te maken op individueel niveau. De doorstroming en veiligheid van het verkeer zullen hierdoor verbeteren.

Intelligent Speed Assistance is een automatische snelheidsbegrenzer die, door middel van camera’s en digitale informatie, voorkomt dat voertuigen de maximale snelheid kunnen overtreden. Naast positieve milieueffecten en een grotere bewustwording voor de automobilist, kan ISA substantieel bijdragen aan verkeersveiligheid om zo de leefbaarheid van onze steden te bevorderen.

ISA bevindt zich precies in het midden op het snijvlak van C-ITS en CAD (Coöperated and Connected Driving). Het implementeren van ISA is een logische eerste stap richting autonoom rijden. Tevens is ISA een systeem dat met behulp van real-time informatie een service biedt aan de bestuurder voor een veiligere deelname aan het verkeer.

De technologie van ISA is reeds (default) aanwezig in een aantal types voertuigen. Dankzij een mandaat van de Europese Commissie zullen vanaf 2022 alle nieuwe type voertuigen verplicht worden uitgerust met ISA. We onderzoeken de mogelijkheden om dit ook middels after-market systemen in de bestaande vloot voertuigen toe te passen. Binnen dit deelproject willen we door middel van ISA retrofitting, bewustwordingscampagnes en via stimuleren ISA procurement (overheid als launching customer) de uitrol in de regio versnellen. Eindhoven en Helmond nemen daarin het voortouw.

Aanpak

Binnen dit project doorlopen we de volgende stappen:

 1. Verkenning en vooronderzoek met o.a.: - Stakeholders: andere gemeente in Zuidoost-Brabant die aan wil sluiten? Doelgroep die techniek gaat testen. - Opzet: Bepalen welke techniek getest gaat worden in steden Helmond, Tilburg en Eindhoven en in welke situatie, voertuigen. Implementatie voorbereiden - Monitoring: doel bepalen en monitoringsplan maken - Communicatieplan
 2. Uitvoering: - Techniek implementeren - Communicatie opstarten - Uitvoering - Gegevens verzamelen voor 0-meting
 3. Evaluatie: - ervaringen en gegevens verzamelen - analyse en rapportage.

Binnen de Bereikbaarheidsagenda, maar ook in samenwerking met Smartwayz.NL, hopen we de technologie van ISA op te schalen in Zuid Nederlands verband. Tezamen met Tilburg vragen we Smartwayz.NL om een overall projectleider. Onderstaande aanvraag is het budget voor de technische uitvoering en communicatie op een ISA vloot in Eindhoven en Helmond.

Regiobreed project? Ja. Het project kwalificeert als een regiobreed project. C-ITS is inmiddels in de implementatiefase. De fase van research, lab testen en eerste testen in de praktijk om de technologie te bewijzen zijn inmiddels voorbij. Bij de implementatie van C-ITS en toepassing van C-ITS komen allerlei vragen naar boven, die niet voor een gemeente, maar voor iedereen in de regio van belang zijn die met het zelfde onderwerp aan de slag willen / met vergelijkbare mobiliteitsproblemen kampen. Het algemene project C-ITS uitrol is bedoelt voor informeren en identificeren. De deelprojecten zijn bedoelt om C-ITS in de praktijk te laten zien, te leren en de kennis te verspreiden in de regio. Elk deelproject, en dus ook dit projectproject deelt de ervaringen en lessons learned met andere partijen in de regio. Er zal een eindrapport geschreven worden met daarin de leermomenten voor andere gemeenten. Voor het daadwerkelijk delen wordt het algemene C-ITS uitrol project gebruikt (bijvoorbeeld de programma dagen).

�"

Doelstelling

 • Samenwerken aan mobiliteit
 • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
 • Duurzaamheid
 • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

250.000

Datum en bron raming

01-06-2020

Dekkingsbron(nen)

Smartwayz, gemeenten, Bereikbaarheidsagenda

Bereikbaarheidsakkoord

150.000

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Eindhoven, Helmond

Wegnummer / straatnaam

nader te bepalen

Subregio(s)

Oost

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

10/2020

Onderzoek/Planstudie

2020

Voorbereiding uitvoering

2021

Uitvoering

2021

Evaluatie

2021/2022

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Helmond

Partners

SmartWayz.NL , Gemeente Tilburg, Provincie Overijssel , Gemeente Eindhoven