006b

Uitrol C-ITS; “Dit project is per 1 januari 2022 overgegaan naar project 926 Uitrol C-ITS (Brainport Bereikbaar)”

Optimalisatie doorstroming Helmond

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

C-ITS staat voor ‘coöperatieve Intelligente Transport Systemen’. Het gaat om voertuigen die onderling communiceren én met systemen langs de weg. Met C-ITS krijgen verkeersmanagers informatie om verkeersbeleid op te baseren en de inzet van maatregelen effectiever te laten zijn en worden weggebruikers geholpen de juiste keuzes te maken op individueel niveau. De doorstroming en veiligheid van het verkeer zullen hierdoor verbeteren. Bij de implementatie en toepassing van C-ITS komen allerlei vragen naar boven, die voor alle wegbeheerders die er mee geconfronteerd worden van belang zijn. Het project C-ITS uitrol heeft tot doel die vragen te beantwoorden. De deelprojecten binnen het C-ITS-project hebben tot doel in de praktijk te leren en de kennis te verspreiden in de regio.

In Helmond en Eindhoven zijn al enkele verkeerslichten uitgerust met C-ITS mogelijkheden en dat worden er meer. Dit project draagt er aan bij dat deze toepassing verder uitgerold kan worden in de regio.

Dit deelproject levert een bijdrage aan het slim, gemakkelijk, schoon, efficiënt en veilig bewegen van A naar B. Inmiddels zijn de eerste iVRI’s in de regio uitgerold. De daadwerkelijke implementatie en optimalisatie daarvan is nog in ontwikkeling en daarmee worden ook een aantal vraagstukken zichtbaar die in dit project nader worden onderzocht. Het deelproject is daarmee van belang voor elke gemeente in de regio die aan de gang gaat met iVRI’s. Daarom worden de conclusies van dit deelproject regiobreed gedeeld door middel van een eindrapportage.

In het deelproject staan twee vraagstukken centraal:

  • Moet op een doorgaande route voor zowel gemotoriseerd als fietsverkeer een netwerkregeling of een lokale ITS regeling worden toegepast?
  • Wat is uit oogpunt van verkeersveiligheid in dalperiodes de beste keuze: netwerkregeling, lokale ITS-regeling of rotonde?

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

360.000

Datum en bron raming

Gemeente Helmond

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord

Bereikbaarheidsakkoord

jaLocatie

Gemeente(s)

Helmond

Wegnummer / straatnaam

Jan van Brabantlaan, President Rooseveltlaan, Boerhaavelaan

Subregio(s)

Regiobreed

Planning

Onderzoek/Planstudie

2020

Voorbereiding uitvoering

2020

Uitvoering

2020

Evaluatie

2021

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Helmond