002a

Werkgeversaanpak - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar en u kunt dit raadplegen onder het nummer is 922

SMARA de Kempen

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Door middel van een gecoördineerde werkgeversaanpak wordt de dagelijkse mobiliteit van werknemers en goederenvervoer geoptimaliseerd. De maatregelen bestaan uit afspraken die werkgevers en werknemers met elkaar maken om de omvang van de automobiliteit zoveel mogelijk te beperken. De gemeentelijke overheid faciliteert en initieert initiatieven.

Vanaf 2017 werken op vijf economische toplocaties in de regio bedrijven en instellingen, campusbeheerders, eigenaren, onderwijsinstellingen en andere belanghebbenden in communities samen aan een betere en duurzame bereikbaarheid door gedragsbeïnvloeding van werknemers, studenten en bezoekers naar een meer duurzame manier van reizen en/of meer reizen buiten de spits. Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN) ondersteunt de vorming en projectontwikkeling van deze communities.

In dit project wordt de Werkgeversaanpak specifiek voor de regio de Kempen verder uitgewerkt.

In 2018 is gestart met een community in de Kempen. Het centrale vraagstuk betreft hier het gebrek aan keuze tussen modaliteiten. Openbaar vervoer is in de Kempen geconcentreerd op een beperkt aantal lijnen, die vaak beperkt of niet aansluiten op de bestaande werklocaties. Daardoor kunnen werkgevers minder aantrekkelijk zijn voor (toekomstige) werknemers om er te gaan werken.

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Duurzaamheid
  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

75.000 euroLocatie

Gemeente(s)

Reusel-De Mierden, Eersel, Bergeijk, Bladel

Subregio(s)

De Kempen

Planning

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

Gemeente Eersel, Gemeente Bladel, Gemeente Reusel-de Mierden, Gemeente Bergeijk