Planstudie N272 Gemert


27 sep. 2018

In de directe omgeving van Gemert gebeurt ontzettend veel op het gebied van mobiliteit. Zo krijgt de N279 een grote reconstructie, vindt de studie bundelroutes plaats (o.a. N615) en bij de N605 is de Noord-Om gerealiseerd. Ook wordt de randweg rond Boekel aangelegd en wordt gekeken hoe er een betere aansluiting op de A50 gerealiseerd kan worden.

Allemaal positieve ontwikkelingen, die wel tot gevolg hebben dat er meer verkeer gebruik zal maken van de N272. Dit betekent meer verkeer op de Noord-Om, Oost-Om, Zuid-Om en Beeksedijk. We weten al dat met het huidige drukke verkeer de weg bijna aan zijn top zit. Daarom wordt er nu onderzocht welke gevolgen te verwachten zijn, zodat het verkeer in de toekomst goed kan doorstromen en Gemert bereikbaar blijft.

Doel van de planstudie is een voorkeursalternatief te krijgen voor de toekomstige vormgeving van dit gedeelte van de N272. Om hiermee te zorgen voor betere doorstroming, met name richting de robuuste rand (N279). Door verkeer richting de robuuste randen (via N272 naar de N279) te laten stromen wordt sluipverkeer zoveel mogelijk voorkomen, wat een positief gevolg heeft voor de leefbaarheid in de dorpen.

Reden voor de gemeente Gemert-Bakel om dit onderzoek aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant zijn de dagelijkse files, met name bij de rotondes. In de studie wordt gekeken hoe Gemert op de lange termijn bereikbaar blijft. Bijvoorbeeld door de rotonde aan te passen of door meer rijstroken aan te leggen. Welke maatregelen nodig zijn om de komende 20 tot 30 jaar vooruit te kunnen is nog niet duidelijk. Op dit moment wordt een bureau geworven om de planstudie uit te voeren. De start staat gepland voor het vierde kwartaal van 2018. Betrokken partners zijn de provincie Noord-Brabant, de gemeente Gemert-Bakel en de gemeente Laarbeek.