Verkennende studie Bundelroutes


27 sep. 2018

De verkennende studie Bundelroutes maakt onderdeel uit van de regionale Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant. In de studie wordt onderzocht welke maatregelen op het gebied van goed toegankelijke wegen en leefbaarheid wenselijk en noodzakelijk zijn op en rond een aantal belangrijke routes aan de oostzijde van Eindhoven en de regio. De studie wordt uitgevoerd in opdracht van tien gemeenten in het oostelijk deel van de regio en de provincie Noord-Brabant.

Het gaat bij de Bundelroutes om twee routes:

  • de route rotonde Gemertseweg N272 tot aan rotonde N279/aansluiting N279-Beekse Brug-N615-Smits van Oyenlaan-Eisenhowerlaan-Ring Noordoost-J.F.Kennedylaan-aansluiting Ekkersrijt;
  • de route Kasteeltraverse-Europaweg-A270- Eisenhowerlaan-Ring Noordoost-J.F.Kennedylaan-aansluiting Ekkersrijt.

In de ideale situatie voldoen de Bundelroutes aan de volgende kwaliteitseisen:

  • een betrouwbare doorstroming
  • geen aantrekkingskracht op verkeer dat wel degelijk een goed alternatief heeft (via de robuuste rand van A2-A67-N279-A50 of met andere vervoerswijzen)
  • overnemen van sub-regionaal verkeer binnen de robuuste rand van ondergeschikte routes (terugdringen van sluipverkeer door het buitengebied of door kernen)
  • zo goed mogelijk passend in de omgeving en een verbetering van de kwaliteit van leven in de omgeving van de routes

Vanuit deze uitgangspunten kijken we in de studie welke scenario's de gewenste resultaten opleveren. Om dit zorgvuldig te onderzoeken zodat een volledig en toekomstbestendig advies gegeven kan worden is iets meer tijd nodig dan van tevoren ingeschat. De intentie was om voor de zomer het eindrapport te presenteren. Deze planning is bijgesteld naar dit najaar. Het resultaat van de studie is een gezamenlijk besluit over een voorkeursalternatief voor de Bundelroutes met een advies voor nadere uitwerking of uitvoering van concrete vervolgprojecten die passen binnen het voorkeursalternatief voor de gehele Bundelroutes.