926

Uitrol C-ITS (Brainport Bereikbaar)

Gebiedsgerichte realisatie smart mobility Zuidoost-Brabant

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

C-ITS staat voor ‘coöperatieve Intelligente Transport Systemen’. Het gaat om verkeersdeelnemers/weggebruikers, zowel voertuigen als personen, die onderling communiceren én met systemen langs de weg. Met C-ITS krijgen verkeersmanagers informatie om de inzet van maatregelen effectiever te laten zijn, verkeersbeleid op te baseren en worden weggebruikers geholpen de juiste keuzes te maken op individueel niveau. De doorstroming en veiligheid van het verkeer zullen hierdoor verbeteren.

Beoogd resultaat en doel

Binnen het C-ITS project zijn er voor de regio binnen de periode 2020-2023 de volgende doelen gesteld:

 • Goede uitrol van C-ITS in de regio. Dit omvat de uitrol en werking van C-ITS services. De uitrol van en ombouw naar iVRI’s valt buiten de scope van het project, net zoals de ontwikkeling van de services zelf. Deze activiteiten zijn onderdeel van het project Talking Traffic. Het gaan toepassen van services valt hier wel onder, net zoals het uitproberen van hoe een service het best ingezet of geoptimaliseerd kan worden. De services zijn zeer breed en divers o.a. voor
  1. Prioritering (bij iVRI’s) voor bepaalde voertuigen (hulpdiensten, vrachtverkeer, fiets)
  2. Emergency vehicle warning: weggebruikers worden bij een naderend hulpvoertuig gewaarschuwd (via een app, in-car, in-truck)
  3. Red Light violation: alert wanneer de gebruiker waarschijnlijk door rood licht gaat rijden
  4. Waarschuwing voor wegwerkzaamheden, filevorming, routeadviezen etc.
  5. Snelheidsadviezen voor zowel chauffeurs van voertuigen, als voor fietsers.
  6. Etc.
 • Gereed zijn voor en testen van systemen waarbij er communicatie tussen weggebruikers onderling en weg-kant systemen plaats vindt zoals ADAS systemen als Intelligent Speed Assistance: hierbij past het voertuig automatisch de snelheid aan de geldende maximale snelheid aan. Dit kan in eerste instantie worden ingezet voor auto’s en vrachtwagens, maar ook e-bikes en speed pedelecs zijn opties (door contact te leggen met de motor en de trapondersteuning automatisch te verlagen).
 • Slim sturen, een regionale aanpak om met alle routeplanners en wegbeheerders te komen tot (gestandaardiseerd) indeling van wegen met voorkeur-routes, en op grond van het actuele gebruik van de routeplanners alternatieve routes aan te geven om verkeersproblemen te voorkomen.
 • Overige nog nader te bepalen projecten. Projecten die opkomen vanuit de regio, maar ook implementatie van technologie/toepassingen die getest zijn in bijvoorbeeld Europese projecten of binnen het team I&O van Smartwayz.NL.C-ITS staat voor ‘coöperatieve Intelligente Transport Systemen’. Het gaat om verkeersdeelnemers/weggebruikers, zowel voertuigen als personen, die onderling communiceren én met systemen langs de weg. Met C-ITS krijgen verkeersmanagers informatie om de inzet van maatregelen effectiever te laten zijn, verkeersbeleid op te baseren en worden weggebruikers geholpen de juiste keuzes te maken op individueel niveau. De doorstroming en veiligheid van het verkeer zullen hierdoor verbeteren.

Doelstelling

 • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
 • Connectiviteit en comodaliteit

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 1.190.000,-

Datum en bron raming

Jaarprogramma Brainport Bereikbaar 2021

Dekkingsbron(nen)

€ 478.000,- Bereikbaarheidsakkoord + € 478.000,- 21 gemeenten MRE + € 285.000,- SmartwayZ.NL

Bereikbaarheidsakkoord

ja

Samenhang met andere projectenLocatie

Subregio(s)

regiobreed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2021

Onderzoek/Planstudie

2021

Voorbereiding uitvoering

2021

Uitvoering

2021-2023

Evaluatie

2024

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

SmartwayZ.nl