082

Fietsstructuur De Run 5300-6100 Veldhoven

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Om het gebruik van de fiets in het daily urban system te bevorderen moet het fietsnetwerk compleet zijn en van goede kwaliteit. Dat is op nog niet alle relaties in de regio het geval. Zo wordt de fietsstructuur op bedrijventerrein De Run in Veldhoven verbeterd. Dat gebeurt door de aanleg van een alternatieve fietsroute tussen de hoofdingang van het ASML-complex (De Run 6100) en De Run 5300. Omwille van de verkeersveiligheid in relatie tot de nieuwe fietsroute worden ook enkele opstelstroken voor autoverkeer aangebracht op het kruispunt De Run 6100/6200.

Doelstelling

  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 700.000

Datum en bron raming

Gemeente Veldhoven (1 september 2017)

Dekkingsbron(nen)

Volledig gedekt begroting gemeente Veldhoven en subsidie vanuit RUP 2017

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Veldhoven

Wegnummer / straatnaam

De Run 5300/6100, gedeelte Kempenbaan,

Subregio(s)

Bovens - Zuid

Relatie(nummer)

Eindhoven-Veldhoven-De Kempen

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

Gereed

Onderzoek/Planstudie

2017-2018

Uitvoering

2017-2018

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Veldhoven

Partners

ASML, Maxima Medisch Centrum