081

Doorstroming De Dom-Heerbaan Veldhoven

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

De Heerbaan is een belangrijke schakel die het lokale wegennet van Veldhoven verbindt met het regionale wegennet. Op het kruispunt met De Dom (momenteel een enkelstrooks rotonde) is sprake van dagelijkse congestie, die de bereikbaarheid van de Heerbaan negatief beïnvloedt. Met name in de middagspits treedt filevorming op de toeleidende wegen van de rotonde. Daarom werkt de gemeente Veldhoven aan capaciteitsuitbreiding.

Doelstelling

  • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 30.000 (voor onderzoek)

Dekkingsbron(nen)

Gemeente Veldhoven en eventueel bijdrage Provincie

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Veldhoven

Wegnummer / straatnaam

Heerbaan, De Dom, Sterrenlaan

Subregio(s)

Bovens

Relatie(nummer)

Eindhoven-Veldhoven-De Kempen

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2022

Onderzoek/Planstudie

2022 - 2023

Voorbereiding uitvoering

2024

Uitvoering

2024 - 2025

Evaluatie

2026

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Veldhoven

Partners

Wijkplatforms, Veldhovens Ondernemers Contact (VOC)