081

Doorstroming De Dom-Heerbaan Veldhoven

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

De Heerbaan is een belangrijke schakel die het lokale wegennet van Veldhoven verbindt met het regionale wegennet. Op het kruispunt met De Dom (momenteel een enkelstrooks rotonde) is sprake van dagelijkse congestie, die de bereikbaarheid van de Heerbaan negatief beïnvloedt. Met name in de middagspits treedt filevorming op de toeleidende wegen van de rotonde. Daarom werkt de gemeente Veldhoven aan capaciteitsuitbreiding.

Doelstelling

  • Verbeteren/realiseren inprikkers (randen goed bereikbaar)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Nog niet bekend

Datum en bron raming

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Veldhoven

Wegnummer / straatnaam

Heerbaan, De Dom, Sterrenlaan

Subregio(s)

Bovens

Relatie(nummer)

Eindhoven-Veldhoven-De Kempen

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2019-2022

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Veldhoven

Partners

wijkplatforms, Veldhovens Ondernemers Contact (VOC)