080

HOV NS-Best/Eindhoven Airport/Veldhoven

eventueel deelprojecten benoemen

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

Om het gebruik van het openbaar vervoer in combinatie met voor- en natransportmiddelen te bevorderen worden de OV-knooppunten verbeterd door het bieden van meer voorzieningen, zoals parkeerplaatsen stallingen, etc.. Goede overstapmogelijkheden dragen bij aan een co-modaal vervoerssysteem. Door het verder uitbouwen van de OV-verbinding tussen NS-Best en Veldhoven via Eindhoven-Airport (lijn 20), worden tangentiële verbindingen in het stedelijk gebied mogelijk en verbeteren de reismogelijkheden per openbaar vervoer. Daarmee worden belangrijke locaties in de regio, zoals Eindhoven Airport en Brainport Industries Campus, De Run, High Tech Campus, Philips Health Campus en de legerplaats Oirschot vanuit Best en Veldhoven uitstekend bereikbaar en is er toegang tot het totale (regionaal) (H)OV- systeem.

Doelstelling

 • Connectiviteit en comodaliteit
 • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
 • Organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Brainportlijn kost volgens propositie groeifonds Hoekstra €1 mld

Datum en bron raming

RHDHV (mei2016)

Dekkingsbron(nen)

Rijk, Provincie en Brainportregio

Bereikbaarheidsakkoord

nee

Samenhang met andere projecten

 • OV-knooppunt NS-Best (074)
 • OV-knooppunt Eindhoven NW (078a)
 • OV-knooppunt Eindhoven NW (078b)
 • OV-knooppunt Eindhoven NW (078c
 • Onderdeel van Ontwikkelagenda Spoor, HOV en Knooppunten BrabantStad


Locatie

Gemeente(s)

Best, Eindhoven, Oirschot, Veldhoven

Subregio(s)

Bovens

Relatie(nummer)

Eindhoven- Oirschot Eindhoven- Best Eindhoven- Veldhoven - De Kempen

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017 - 2018

Onderzoek/Planstudie

2017 - 2018

Voorbereiding uitvoering

2017 - 2022

Rolverdeling

Projectleiding

gemeente Eindhoven

Partners

, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Best, Gemeente Veldhoven, Gemeente Oirschot, NS, Hermes, Rijkswaterstaat