054

Snelle Fietsverbinding De Kempen - Stedelijk gebied

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Snelle fietsverbindingen de Kempen is de uitwerking van de mobiliteitsvisie van de Kempen inclusief Veldhoven op het gebied van regionale fietsverbindingen in relatie tot de bereikbaarheid van het landelijk gebied en de stedelijke regio en de stimulering van het fietsgebruik in subregio de Kempen.

Het project is onderdeel van het project A2 randweg en omvat de snelle fietsverbindingen van Reusel via Veldhoven naar het stedelijk gebied en van Bergeijk via Veldhoven naar het stedelijk gebied, liefst met gebruikmaking van slimme maatregelen. Voor de slimme maatregelen valt te denken aan fietsverlichting, recreatieve verwijzingen, kronkelpaden en een eenduidige uitstraling.Tevens realiseren we een fietsverbinding tussen Eersel en het bedrijventerrein Meerheide met een fietsbrug over de A67.Om het gebruik van de fiets te bevorderen moet het fietsnetwerk compleet zijn en van goede kwaliteit.

In dit project kijken we met name welk tracé tussen Eersel en Veldhoven hiervoor het meest geschikt is. Bijzonder in het project zijn diverse fietstunnels waaronder (N397 nabij Bergeijk, Westparallel N69 nabij de Locht in de gemeente Veldhoven en de N284 in Bladel).

Doelstelling

  • Smart: gedragsbe√Įnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

25.494.750,--

Dekkingsbron(nen)

Regionale bijdrage, Gemeente Bergeijk, Provincie Noord-Brabant

Bereikbaarheidsakkoord

nee

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden, Veldhoven

Wegnummer / straatnaam

Divers

Subregio(s)

De Kempen inclusief gemeente Veldhoven

Relatie(nummer)

Reusel- De Mierden-Bladel-Eersel-Bergeijk-Veldhoven-Eindhoven

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2020 -2021

Onderzoek/Planstudie

2021

Voorbereiding uitvoering

2022-2024

Uitvoering

2022 -2026

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Bergeijk

Partners

Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Reusel-De Mierden, Gemeente Veldhoven