053

Randweg Bladel

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

Voor een betere ontsluiting van Bladel en een betere bereikbaarheid van de economische toplocatie De Kempen op de N284 wordt een randweg aangelegd aan de westzijde van Bladel. Tevens worden kleinschalige maatregelen uitgevoerd op het kruispunt N284 – Raambrug. Effecten zijn onder meer een verbetering van de verkeersleefbaarheid, ontlasting van de kern Bladel en verbeteren van de bereikbaarheid van bedrijventerrein de Sleutel.

Doelstelling

  • Verbeteren/realiseren inprikkers (randen goed bereikbaar)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 1.353.300

Datum en bron raming

gemeente Bladel (2017)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Subsidie uit RUP 2017 en gemeentebegroting

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

  • Ontsluiting bedrijventerreinen De Sleutel en Kleine Hoeven (055)


Locatie

Gemeente(s)

Bladel

Wegnummer / straatnaam

Nieuw tracé tussen kruispunt Raambrug N284 - via Postelweg naar Helleneind – Europalaan

Subregio(s)

De Kempen

Relatie(nummer)

Reusel-Bladel-Eersel-Veldhoven-Eindhoven

Planning

Verkenning/vooronderzoek

Gereed

Onderzoek/Planstudie

Gereed

Voorbereiding uitvoering

Uitvoering

2017

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

gemeente Bladel

Partners

Provincie Noord-Brabant