049

Fietsdeelsysteem Helmond

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Op de Automotivecampus Helmond en de zuidelijke bedrijventerreinen in Helmond ontbreekt goed voor- en natransport (last mile) rondom het openbaar vervoer. Door de invoering van fietsdeelsystemen wil de gemeente Helmond hierin verbetering aanbrengen en het gecombineerd gebruik fiets & OV bevorderen.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen rondom innovatieve vervoersconcepten. Een voorbeeld hiervan zijn verschillende auto- en fietsdeelsystemen. Het is aan de vervoersmarkt om dit soort concept door te ontwikkelen en die is hier al volop mee bezig. Vanuit deze regio worden deze initiatieven omarmd en gestimuleerd. De gemeente Helmond werkt hierin samen met de B5 steden in Brabant.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 70.000,-

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord, Gemeente Helmond

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Helmond

Wegnummer / straatnaam

Niet van toepassing

Subregio(s)

Oost

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2018-2019

Onderzoek/Planstudie

2019-2020

Voorbereiding uitvoering

2020-2022

Uitvoering

2020-2023

Evaluatie

2024

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Helmond

Partners

Stichting Bedrijventerreinen Helmond, Automotive Campus, Aanbieders deelfietsen