049

Fietsdeelsysteem Helmond

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Op de Automotivecampus Helmond en de zuidelijke bedrijventerreinen in Helmond ontbreekt goed voor- en natransport (last mile) rondom het openbaar vervoer. Door de invoering van fietsdeelsystemen wil de gemeente Helmond hierin verbetering aanbrengen en het gecombineerd gebruik fiets & OV bevorderen.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen rondom innovatieve vervoersconcepten. Een voorbeeld hiervan zijn verschillende auto- en fietsdeelsystemen. Het is aan de vervoersmarkt om dit soort concept door te ontwikkelen en die is hier al volop mee bezig. Vanuit deze regio worden deze initiatieven omarmd en gestimuleerd. De gemeente Helmond werkt hierin samen met de B5 steden in Brabant.

Doelstelling

  • smart: gedragsbeïnvloeding
  • kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

  • connectiviteit en co modaliteit

  • beschikbaarheid van deelfiets tbv last mile rondom stations en openbaar vervoer (bushaltes)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 70.000

Datum en bron raming

Brainport Duurzaam Slim Verbonden

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Nog niet bekend

Bereikbaarheidsakkoord

Ja

Samenhang met andere projecten

  • Fiets in de versnelling
  • OV knooppunten NS-Helmond (024)


Locatie

Gemeente(s)

Helmond

Wegnummer / straatnaam

Niet van toepassing

Subregio(s)

Oost

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

Voorbereiding uitvoering

2019-2022

Uitvoering

2019-2022

Evaluatie

2023-2030

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Helmond

Partners

Stichting Bedrijventerreinen Helmond, Automotive Campus, Aanbieders deelfietsen